Önkormányzati támogatás

Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvoda, általános iskola, középfokú képzésben részesülő, vértesacsai lakcímmel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.

Az óvodás gyermekek esetében a támogatás mértéke 5.000,- Ft.

Az általános iskolai tanulók esetében a támogatás mértéke 10.000,- Ft.

Gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában, technikumban tanulók esetében a támogatás mértéke: 15.000,- Ft.

A támogatási igényt minden év augusztus 21. - szeptember 30. között lehet benyújtani, az önkormányzatnál átvehető formanyomtatványon, az abban szereplő mellékletek csatolásával. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

Vértesacsa Község Önkormányzata

Álláspályázat hivatalsegéd és takarítói munkakörre

Vértesacsa Község Önkormányzata álláspályázatot hirdet hivatalsegéd és takarítói munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel.

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Vértesacsa Község Önkormányzata közigazgatási területe

Munkabér és egyéb juttatások: Mindenkori minimálbér összege (2017.évben bruttó 127.500,-Ft)

Pályázati feltétel: 8 általános iskolai végzettség

Pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok: kézzel írott fényképes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy a megkéréséről szóló igazolás), iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. szeptember 1. napjától

A pályázat beérkezésének határideje: 2017.augusztus 15.

Benyújtásának módja:

  • Postai úton Vértesacsa Község Önkormányzat címére történő megküldéssel (8089 Vértesacsa, Vörösmarty u.2.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat hivatalsegéd és takarítói munkakör betöltésére”.
  • Személyesen: Kovács Zoltán polgármester részére

Elbírálásának határideje: 2017.augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kovács Zoltán polgármester nyújt a 06704508779 telefonszámon.

A munkáltató a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Tájékoztató igazgatási szünetről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. július 24. napjától - 2017. augusztus 18. napjáig igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal minden kirendeltségen ügyeletet tart a jegyző által meghatározott rendben. Az azonnali ügyintézés lehetősége kizárólag anyakönyvi ügyekre korlátozottan lehetséges, kérelem azonban valamennyi tárgykörben folyamatosan benyújtható.

Dr. Sisa András sk. jegyző

Ügyeleti telefonszám anyakönyvi ügyekben: + 36 70 450 8778, +36 70 450 8740

Ajánlattételi felhívás Vértesacsa, Fő utca 291 m-es járdaszakaszának akadálymentesített felújítására

Vértesacsa Község Önkormányzata pályázatot ír ki Vértesacsa, Fő utca 291 m-es járdaszakaszának akadálymentesített felújítására

Az ajánlattétel beérkezési határideje: 2017. 04. 26.

Az ajánlattétel benyújtásának címe: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen zárt borítékban.

 

Kérjük a borítékon rögzíteni: "Vértesacsa, Fő utca 291 m-es járdaszakaszának felújítása". Az ajánlatok elbírálásának várható határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés időpontja.

A részletes ajánlattételi felhívás és az árazatlan költségvetés az alábbi hivatkozásokra kattintva érhetők el.

 

Ajánlattételi felhívás Vértesacsa, Vendel tér 17. szám alatti általános iskola károsodásainak helyreállítására

Vértesacsa Község Önkormányzata pályázatot ír ki Vértesacsa, Vendel tér 17. szám alatti általános iskola károsodásainak felújítására

Az ajánlattétel beérkezési határideje: 2017. 04. 13.

Az ajánlattétel benyújtásának címe: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen zárt borítékban.

 

Kérjük a borítékon rögzíteni: "Vértesacsa, Vendel tér 17. szám alatti  általános iskola károsodásainak helyreállítása". Az ajánlatok elbírálásának várható határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés időpontja.

A részletes ajánlattételi felhívás, árazatlan költségvetés és az Engedélyezési és kiviteli terv az alábbi hivatkozásokra kattintva érhetők el.

Alkategóriák

2. oldal / 4