DÁTUM2023 Mar
Hétfő 20

Önkormányzati támogatás

FaceBook

Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvoda, általános iskola, középfokú képzésben részesülő, vértesacsai lakcímmel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.

Az óvodás gyermekek esetében a támogatás mértéke 5.000,- Ft.

Az általános iskolai tanulók esetében a támogatás mértéke 10.000,- Ft.

Gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában, technikumban tanulók esetében a támogatás mértéke: 15.000,- Ft.

A támogatási igényt minden év augusztus 21. - szeptember 30. között lehet benyújtani, az önkormányzatnál átvehető formanyomtatványon, az abban szereplő mellékletek csatolásával. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

Vértesacsa Község Önkormányzata