Óvoda- és iskolakezdési támogatás

Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvoda, általános iskola, középfokú képzésben részesülő, vértesacsai lakcímmel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez. A támogatás iránti igényt minden év augusztus 21. – szeptember 30. között lehet benyújtani, a kérelem nyomtatvány átvehető az önkormányzatnál. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

Ajánlattételi felhívás Fő utca járdaszakasz felújítására

Vértesacsa Község Önkormányzata pályázatot ír ki Vértesacsa, Fő utca 200 m-es járdaszakaszának térkövezési munkálataira két konstrukcióban anyagbeszerzéssel együtt illetve anyagbeszerzés nélkül az alábbi ajánlattételi felhívásoknak megfelelően.

Az ajánlattétel beérkezési határideje: 2016. 09. 08.

Az ajánlattétel benyújtásának címe: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen zárt borítékban.

A pályázati anyag átvehető személyesen, ügyfélfogadási időben Vértesacsa Község Önkormányzata 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2. szám alatti hivatali épületében vagy letölthető az alábbi listából.

 

1. Vértesacsa, Fő utca 18. szám és a Fő utca 10. szám közötti járdaszakaszainak akadálymentesített felújítása (a szükséges anyagokat az Önkormányzat szerzi be)

 

2. Vértesacsa, Fő utca 18. szám és a Fő utca 10. szám közötti járdaszakaszainak akadálymentesített felújítása (anyagbeszerzéssel együtt)

 

Az önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

Ajánlattételi felhívás Általános Iskola régi épülete ereszcsatorna-rendszerének cseréjére

Vértesacsa Község Önkormányzata pályázatot ír ki Vértesacsa, Vendel tér 17. szám alatti Általános Iskola régi épülete ereszcsatorna-rendszerének cseréjére az alábbi ajánlattételi felhívásnak megfelelően.

 Az ajánlattétel beérkezési határideje: 2016. 09. 08.

Az ajánlattétel benyújtásának címe: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.

Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen zárt borítékban.

A pályázati anyag átvehető személyesen, ügyfélfogadási időben Vértesacsa Község Önkormányzata 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2. szám alatti hivatali épületében vagy letölthető az alábbi listából.

 

 

 

Az önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

Alkategóriák

3. oldal / 4