Lakossági tájékoztató Vértesacsa Község Településképi Arculati kézikönyvéről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Önkormányzatunk kidolgozta községünk településképi arculati kézikönyvének véleményezési anyagát. A településkép védelmének célja, hogy a helyi építési szabályzattal együtt meghatározza az egyes építmények, műtárgyak, közterületek, zöldfelületek kialakításának módját, formálva a település arculatát (homlokzat, tetőforma, anyaghasználat, köztárgyak stb.), valamint megűrzésre kerüljenek azok az építészeti értékek, melyek közösségünk örökségét képezik. Kérem, hogy véleményét 2017. december 28-ig juttassal el Vértesacsa Község Önkörmányzatának címére (8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.) küldött, vagy a hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen átadott levélben, vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött elektronikus levélben. Kérem, hogy a tárgyba a következőt írja: "TAK vélemény". Az arculati kézikönyv megtekinthető a település honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal helyiségében a hivatali órák alatt.

A témában lakossági fórumot is tartunk 2017. december 18-án, 17 órakor a Községházán. 

Kovács Zoltán
polgármester

Kapcsolódó dokumentumok (2006.)

Tájékoztatás településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet készítésének megindításáról

Tájékoztatom, hogy Vértesacsa Község Önkormányzata a település teljes közigazgatási területére új településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök, valamint települési arculati kézikönyv és településképi rendelet készítését döntötte el.

Településfejlesztési koncepció

Községünk településfejlesztési koncepciója 2006-ban került elfogadásra, ám az azóta lezajlott jogszabályi, társadalmi és gazdasági változások miatt elavulttá vált. Az új településfejlesztési koncepció elfogadásával Vértesacsa olyan, az aktuális társadalmi-gazdasági helyzethez igazodó, korszerű fejlesztési dokumentummal fog rendelkezni, melynek segítségével, fejlesztési típusú döntései során hatékonyan tudja kezelni a jelenkor kihívásait és kellően ki tudja használni a jelentkező lehetőségeket, melyek hozzájárulhatnak a község kiegyensúlyozott fejlődéséhez.

Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv)

A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv meghatározza az építés helyi rendjét, az elhelyezhető funkciók, építési paraméterek, valamint egyéb, az építést befolyásoló előírásokon keresztül. Az új településrendezési eszközök készítését a magasabb rendű jogszabályok megváltozása, az új országos településrendezési követelmények elfogadása, valamint az önkormányzat, a lakosság részéről felmerült változtatási igények tették szükségessé. Az új tervek készítésével - többek között - biztosíthat a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés, a mindenki számára jól alkalmazható és értelmezhető, korszerű szabályozás elfogadása, amely amellett, hogy figyelembe veszi a település és környezetének adottságát, kellően rugalmas ahhoz, hogy támogassa a jövőbeni fejlesztések megvalósíthatóságát.

A településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök elérhetők a http://felcsutihivatal.hu/dokumentumok/terkeptervek/vertesacsa/2016/ oldalon.

Vértesacsa hatályos településrendezési eszközei a következők:

Településszerkezeti terv: 37/2007. (III.1.) Kt. határozat

Helyi építési szabályzat: 3/2007. (III.2.) önkormányzati rendelet

Településkép-védelem

A fejlesztési és rendezési tervezéssel párhuzamosan az Önkormányzat megindítja a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítését az településkép védelméről szóló 2016. évi  LXXIV. törvény értelmében. A településkép védelmének célja, hogy a helyi építési szabályzattal együtt meghatározza az egyes építmények, műtárgyal, közterületek, zöldfelületek kialakításának módját, formálva a település arculatát (homlokzat, tetőforma, anyaghasználat, köztárgyak stb.), valamint megőrzésre kerüljenek az ok az építészeti értékek, melyek közösségünk örökségét képezik.

Az új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítésének célja a magasabb rendű jogszabályi követelményekkel való összhang biztosítása mellett egy időt álló és a község kiegyensúlyozott fejlődését biztosítő fejlesztési dokumentum és terv készítése, figyelembe véve az önkormányzat, a lakosság és a helyi vállakozók felmerülő észrevételeit, fejlesztési igényeit, valamint az országos és térségi érdekeket.

Az új terv hatása: a korszerű, új tervek birtokában a meglévő adottságokra támaszkodva Vértesacsa jobban meg tud felelni a kor új kihívásainak, és rugalmasan tudja kezeln a felmerülő igényeket.

Fontos számunkra a véleményük, hiszen a fenti dokumentumok, tervek hosszú távra meghatározzák községünk fejlesztési irányát, építési és településképi követelményeit. Ezért kérjük, hogy partnerségi egyeztetési szabályok értelmében 2017. december 1-ig tegyék meg észrevételeiket írásban Vértesacsa Község Önkormányzatának címére (8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.) küldött, vagy a hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen átadott levélben, vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímre küldött elektronikus levélben.

A lakosság tájékoztatása, valamint a lakossági igények megismerése érdekében a polgármester lakossági fórumot tart

2017. november 22-én 17.00-kor

a Közösségi Házban

(cím: 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.)

A lakossági fórumon a tervezők bemutatják a településrendezési eszközök, a fejlesztési koncepció, valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének célját, valamint a helyi lakosok számára is lehetőség nyílik, hogy a tervezéssel kapcsolatos előzetes igényeiket jelezzék.

 

Vértesacsa, 2017. november 13.

Kovács Zoltán
polgármester

1. oldal / 2