Óvodai beiratás

Kedves Szülők!

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020 (III. 25.) EMMI határozatra hivatkozva a 2020/2021 nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik:

Automatikusan felvételre kerül 2020. április 21. napig a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvodába az a gyermek aki:

  • Vértesacsán lakik
  • 2020. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét
  • Vértesacsán lakik és nem érkezett olyan jelzés, hogy másik óvodába iratkozik be

Telefonon vagy emailben keresse az intézményt:

  • akinek a gyermeke 2020. szeptember 01. és 2020. december 31. között tölti be a 3. életévét és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést.
  • aki Vértesacsán lakik, de nem a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvodába iratkozik be, hanem más óvodába
  • aki nem Vértesacsán lakik, de a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvodába szeretné beíratni a gyermekét

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

A felvételről a szülőt írásban értesíti az óvoda vezetője.

 

További információt a következő elérhetőségeken kérhet az intézmény vezetőjétől:

telefon: +36 70 450 8775

email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Vértesacsa, 2020. március 31.

 

Szeretettel várjuk Önt és Gyermekét a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvodába!

Knausz Andrea
óvodavezető

Tájékoztató az óvodai felvételi eljárással kapcsolatosan

Tisztelt Vértesacsai Szülők!

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom a szülőket arról, hogy a Vértesacsa Község Önkormányzatának célja a törvényi előírásoknak eleget téve, lehetőség szerint, valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítani tudja a 3 - 6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezését.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai ellátás a gyermek 3 éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ának értelmében tájékoztatom Önöket az Önkormányzati fenntartású óvodába való jelentkezés feltételeiről.

E feladatnak való megfelelés igen nagy terhet ró a fenntartóra, mert községünkben évek óta magas a gyermeklétszám, az önkormányzati fenntartású óvodai férőhelyek száma korlátozott.

Óvodánkban abban az esetben vehető fel 2,5 éves gyermek, ha a településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Óvoda felvételi körzete: Vértesacsa Község közigazgatási területe

Az Óvoda nemzetiségi nevelést folytató nevelési intézmény. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele az Alapító Okirat szerint biztosított.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A jelentkezéssel egybekötött játékos ismerkedő nap az Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott időpont: 2018. május 7. és 2018. május 8. között időszak (hétfő, kedd: 8.00 - 16.00 óráig tart)

Tájékoztatási nap szülők részére: 2018. május 2. (szerda)

Az óvoda a jelentkezést megelőzően tájékoztatást ad az óvodai beiratkozás rendjéről, az óvodai működéséről, pedagógiai programjáról, egyéb szolgáltatásokról.

Részletes információk:

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Az óvodai beíratás 2017. május 8-án, hétfőn és május 9-én, kedden 8-16 óra között lesz az óvodában, melyre a szülőket és leendő óvodás gyermekeiket is szeretettel várjuk.

A nap folyamán közös játékra és ismerkedésre is lesz lehetőség az oviban!

Beíratni azokat a gyermekeket kötelező, akik 2017. augusztus 31. napig betöltik a 3. életévüket!

A beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek

- személyi igazolványát

- lakcím kártyáját

- TAJ kártyáját

- oltási kiskönyvét,

valamint a szülő személyi igazolványát és lakcím kártyáját!

2017. május 3-án 9 órára várjuk a leendő beiratkozó gyermekek szüleit, ismerkedés céljából! Erre az alkalomra kizárólag a Szülőket várjuk, akik megismerkedhetnek a leendő kiscsoportosok Nevelőivel, az óvodával, feltehetik az óvodával, beíratással kapcsolatos kérdéseiket.

Szeretettel várunk minden érintettet!

Knausz Andrea óvodavezető

Tájékoztató az óvodai felvétel eljárásáról

Tisztelt Vértesacsai Szülők!

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy a Vértesacsa Község Önkormányzatának célja a törvényi előírásoknak eleget téve, lehetőség szerint, valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítani tudja a 3-6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezését.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai ellátás a gyermek 3 éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart.

A 20/2012. (VIII.13.) EMMI rendelet 20. §-ának értelmében a mellékelt dokumentumban tájékoztatjuk Önöket az Önkormányzati fenntartású óvodába való jelentkezés feltételeiről.

Álláshirdetés német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

Vértesacsa Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Német Nemzetiségi Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Bővebben: Álláshirdetés német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

1. oldal / 2