DÁTUM2023 Mar
Hétfő 20

Kívül-belül megújult az óvoda

FaceBook

A nyári időszakban elvégzett felújítási munkálatok után szeptember első napjaiban már birtokba vehették a gyerekek a kívül-belül megújult óvoda épületét. Az ünnepélyes átadó ünnepségre 2019. szeptember 19-én délután került sor. A rendezvényen részt vettek az intézmény és a fenntartó önkormányzat munkatársai, a projekt megvalósításában közreműködő vállalatok, szervezetek képviselői, az általános iskola és fenntartójának képviselői, valamint számos érdeklődő, akik az átadás után megtekinthették a megújult óvoda épületet.

Kovács Zoltán polgármester köszöntőjében elmondta, hogy "Még a 2016-os esztendő elején Önkormányzatunk három épület teljes körű energetikai korszerűsítésére állított össze anyagot. A Terület- és Településfejlesztési Operatív program kereté belül a védőnői és orvosi rendelő, az orvosi szolgálati lakás, valamint az óvoda épületének, A Vidékfejlesztési Program vonatkozásában pedig a Községháza felújítása érdekében készítettük el pályázati anyagainkat.

Mindhárom esetben az Ádám és Ádám Mérnökiroda állította össze a szükséges műszaki tartalmat és költségbecslést. A pályázati anyagok összeállításában Csanda László, Gönczi Éva és Borbély Zoltán volt a segítésgünkre.

A pályázatok megnyitása és elbírálása között több, mint egy év telt el. Sajnos a rendelőkre beadott pályázatunk nem részesült pozitív elbírálásban, az Óvoda és a Községháza pályázata viszont nyert. Az előzetes felméréseknek köszönhetően az óvoda pályázatra, amely 100%-os támogatottságú 55 millió Ft-ot nyertünk. A Községháza felújítására, amely 85 százalékos támogatottságú volt, 30 millió Ft-ot ítélt meg a közreműködő szerv, a vállalt önrész pedig 14 millió Ft volt. A támogatási szerződések aláírása után elkészíttettük a kiviteli terveket, majd a KP Kft. közreműködésével lebonyolítottuk a szükséges közbeszerzési eljárásokat.

Mivel a Községháza felújítására beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb is 76 millió Ft volt, a képviselő-testület kénytelen volt eredménytelennek nyilvánítani az eljárást. Az óvoda felújítását minden szempontból fontosabbnak tartottuk. Az óvoda felújítására kiírt közbeszerzési eljárás után a legkedvezőbb ajánlatot adó Pilon Bt. vezetőjével, Márkosi Józseffel kötöttünk szerződést a munkálatok elvégzésére 63.820.102 Ft értékben. De ezek csak az építés költségei. Az építési és egyéb költségekkel együtt a beruházás összköltsége 70 millió Ft lesz.

A pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására az Albensis Nonprofit Kft-vel szerződtünk még 2017. június 2-án. Ettől az időponttól az ő szakembereik koordinálják a pályázat megvalósításához szükséges adminisztratív feladatokat. A közel 15 millió Ft-os költségnövekedés miatt kiegészítő támogatást igényeltünk 2018. június 27-én, erre azonban a mai napig válasz sem érkezett. A közbeszerzési eljárást a jelentős többletteher ellenére a képviselő-testület eredményesnek nyilvánította, vállalva ezzel a támogatás és a végleges költségek közötti különbséget, melyet végül a Községháza felújítás önerejéből csoportosítottunk át.

A munkálatok elvégzésének ütemezése komoly kihívást jelentett számunkra, hiszen egy szinte folyamatosan működő intézményről van szó, ahol 76 gyermek ellátásáról kell gondoskodni. Az első tervek szerint 2018. augusztusától kezdődött volna a felújítás, amely biztosan eltartott volna legalább októberig, ám ez az óvodakezdést minden szempontból megnehezítette volna. Végül a kivitelezővel meghoztuk azt a minden érintett számára megnyugtató döntést, amely forgatókönyv alapján végül le is zajlott a felújítás. A nagycsoportosok ballagása a megszokotthoz képest kicsit előbb, május 3-án megtörtént. Tulajdonképpen ettől az időponttól meg is kezdődtek a munkálatok, amelyek az augusztus 27-i műszaki átadás időpontjáig meg is valósultak.

Hogy mi is történt ezalatt a négy hónap alatt?

Az épület teljes egészében megtörtént az elavult villanyvezetékek cseréje. Átépítésre kerültek a vizesblokkok és az előírások miatt készült egy akadálymentes mosdó, WC is. A mozgásukban korlátozottak érdekében át kellett alakítani a bejáratnál taláható térkövet és megépítettük az akadálymentes parkolóhelyet is. A régi fűtésrendszert kicseréltük. Új csövek, új külön szabályozható fűtőtestek és energiahatékony kondenzációs gázkazán biztosítja a megfelelő hőmérsékletet és a meleg vizet a gyermekek és az intézményben dolgozók számára. A korszerű étellift beépítésével egy régóta dédelgetett álom is megvalósulhatott végre. Szintén az energiahatékonyság érdekében valósulhatott meg az épület homlokzatának és födémének szigetelése, és a tető déli oldalára felkerült az intézmény elektromos áramellátását biztosító 10Kwp teljesítményű napelemes rendszer is.
Ezen munkálatok után a festés előtt elvégeztük a csoportszobákban meglévő parketta javítását, csiszolását és lakkozását. Mivel ez a tétel a pályázatban nem szerepelt, a szükséges közel 1 millió Ft-ot saját költségvetésünkben még januárban elkülönítettük.

Elkészült hát a számunkra oly fontos felújítás, mely után reményeink szerint az intézmény fenntartási költségei jelentősen kedvezőbbek lesznek majd az eddigieknél. Bízom benne, hogy a megújult épület sokáig szolgálja majd gyermekeink és az intézményben dolgozó munkatársaink kényelmét.

Köszönöm Magyarország Kormányának, Fejér Megye Közgyűlésének és az Európai Úniónak a pályázati forrás biztosítását. Köszönöm a Pilon Bt. vezetőjének - Márkosi Józsefnek és alvállalkozóinak az elvégzett minőségi munkát és azt, hogy a munkálatokat az intézmény szempontjából a legoptimálisabb időpontban végezték el. Köszönöm Csanda Lászlónak, hogy a pályázati anyagunkat elkészítette, Ádám Zsuzsának és Ádám Csabának, hogy a műszaki tartalom összeállításától kezdve a műszaki ellenőri tevékenység ellátásával bezárólag Önkormányzatunk segítségére voltak.
Köszönöm az Albensis Kft. munkatársainak, Turiné Merczel Andreának, Szikai Mordik Zsuzsannának és Bucsi Szollár Zsuzsának, hogy a pályázattal kapcsolatos dokumentációk, elszámolások összeállításában segítségünkre voltak, vannak és lesznek, hiszen az elszámolással kapcsolatos feladatok java még csak most kezdődik.

Köszönöm az általános iskolának - Vuityné Sárándi Klára, igazgatónőnek és a fenntartó Lovasberényi Református Egyházközségnek - Hajdú Szabolcs Koppány lelkész úrnak, hogy három hónapon keresztül helyet biztosítottak óvodás gyermekeink és munkatársaink számára.

Köszönöm a Dombos Kft-nek. - Féderer Sándornak, hogy segítségünkre voltak óvodai eszközeink, bútoraink tárolásában, raktározásában.

Köszönöm a szülők és az óvoda dolgozóinak megértését, türelmét és a munkálatokban nyújtott segítséget.

Köszönet a hivatalunkban dolgozó munkatársaimnak, közmunkásainknak és mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a projekt megvalósításához."