Változás a család- és gyermejóléti szolgálat ügyfélfogadásában

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírusra való tekintettel az Esély Család- és Gyermekjóléti Intézmény ügyfélfogadása a koronavírusra való tekintettel határozatlan időre elmaradnak.

Sürgős esetben a következő telefonszámokat lehet tárcsázni:

 - munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között: 06 70 450 8726

 - munkaidőn kívüli krízisszám: (Kapcsolat Központ, Bicske): 06 20 430 7990

 -  bántalmazás esetén OKIT krízisszám: 06 80 205 520

Megértésüket köszönjük!

Felhívás bel- és külterületi útjaink védelmében

Tisztelt földműveléssel foglalkozó gazdálkodók!

Önkormányzatunk bel- és külterületi útjainak védelme érdekében az alábbiak betartásásra hívja fel szíves figyelmüket.

Az elmúlt időszakban az osztatlan közös tulajdonban lévő földterületek kimérése következtében több helyszínen is új utak kerültek kijelölésre.

Ezek az utak (akaratunkon kívül is) az önkormányzat tulajdonába kerültek. Mivel az utak karbantartásához sem megfelelő eszközökkel, sem anyagi forrással nem rendelkezünk, ezért kérjük Önöket, hogy útjainkat megfelelő körültekintéssel használják és az esetlegesen okozott kárt állítsák helyre.

Kérjük, hogy kerüljék el a kijelölt utak művelésbe vonását, mivel ebben az esetben hatósági és jogi intézkedéseket kell megtennünk. Ezt feltétlenül szíveskedjen szem előtt tartani!

Az egyre nagyobb tömegű és terjedelmes mezőgazdasági gépek és teherszállító járművek nagyban hozzájárulnak belterületi útjaink állagának romlásához, ezért kérjünk Önöket, hogy megművelt terüleik megközelítése érdekében szíveskedjenek a külterületi utakat igénybe venni.

A fent megjelölt okokra és a lakossági panaszokra hivatkozva kérem, hogy a József Attila, Kossuth Lajos, Fornai, Rákóczi Ferenc, Major és Vörösmarty Mihály utcákat nagytömegű és terjeledelmes gépeivel feltétlenül kerüljék el!

Figyelmükbe ajánljuk a 811. számú főút mellett nemrégiben kijelölt 03/1 HRSZ-ú utat, melyről a tabajdi, váli és verebi határral szomszédos területek is elérhetők a Vörösmarty utca igénybevétele nélkül.

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban

Amennyiben fertőzött területeken járt, vagy kapcsolata volt valakivel, aki az érintett területről érkezett és ezt követően láz, légzési nehezítettség, köhögés jelentkezik, kérem, telefonon keresse fel háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámot, ahol a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása történik.

06 80 277 445

06 80 277 456

 

NE menjen orvosi rendelőbe, váróba.

Tömegközlekedést NE használjon!

Maradjon otthon!

 

További frissülő hivatalos tájékoztatókat itt olvashatnak: https://koronavirus.gov.hu/

 

 

 

 

Tájékoztatás

Felhívom a Tisztelt Érintettek figyelmét, hogy önkormányzatunknak ebben az évben nem áll módjában karácsonyi támogatást nyújtani sem az óvodás és iskolás korú gyermekeink szülei, sem a 65. életévüket betöltött idős polgáraink számára.

Az előző három esztendőben az állam által biztosított szociális keret tette lehetővé ezen juttatás folyósítását, bár a rendelkezésre álló forrás folyamatosan csökkent. 2019-ben pedig már az előző évihez képest is 2 millió Ft-tal kevesebb (összesen 9 millió Ft) összegből kellett gazdálkodnunk.

Mivel kötelezően ellátandó feladataink teljesítéséhez (bölcsődei férőhelyek biztosítása, családsegítő szolgálat) 3 millió Ft töblet forrást kellett biztosítanunk, a karácsonyi juttatás folyósítására sajnos nincs lehetőségünk.

Vértesacsa Község Önkormányzata nevében

Kovács Zoltán
polgármester

Változás a hulladékszállításban

2019. 11. 15-től a Depónia Nonprofit Kft. változtat a hulladékszállítási menetrendjén. Emiatt az eddig megszokottaktól eltérően Vértesacsa településen korábban fogják kezdeni a hulladékszállítást.

Kérjük, a hulladékokat LEGKÉSŐBB a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne akadályozza!

1. oldal / 32