Tájékoztatás

Felhívom a Tisztelt Érintettek figyelmét, hogy önkormányzatunknak ebben az évben nem áll módjában karácsonyi támogatást nyújtani sem az óvodás és iskolás korú gyermekeink szülei, sem a 65. életévüket betöltött idős polgáraink számára.

Az előző három esztendőben az állam által biztosított szociális keret tette lehetővé ezen juttatás folyósítását, bár a rendelkezésre álló forrás folyamatosan csökkent. 2019-ben pedig már az előző évihez képest is 2 millió Ft-tal kevesebb (összesen 9 millió Ft) összegből kellett gazdálkodnunk.

Mivel kötelezően ellátandó feladataink teljesítéséhez (bölcsődei férőhelyek biztosítása, családsegítő szolgálat) 3 millió Ft töblet forrást kellett biztosítanunk, a karácsonyi juttatás folyósítására sajnos nincs lehetőségünk.

Vértesacsa Község Önkormányzata nevében

Kovács Zoltán
polgármester

Változás a hulladékszállításban

2019. 11. 15-től a Depónia Nonprofit Kft. változtat a hulladékszállítási menetrendjén. Emiatt az eddig megszokottaktól eltérően Vértesacsa településen korábban fogják kezdeni a hulladékszállítást.

Kérjük, a hulladékokat LEGKÉSŐBB a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne akadályozza!

Meghívó átadó ünnepségre

Vértesacsa Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Vértesacsa Község Lakosságát a felújított Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda, illetve a felújított Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda helyi konyhájának és kiszolgáló helyiségeinek ünnepélyes átadására.

A felújításokat Vértesacsa Község Önkormányzata által elnyert pályázati források (TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00020, VP6-7.2.1.7.4.1.3-17), illetve az Önkormányzat és a Lovasberényi Református Egyházközség által biztosított saját forrás tette lehetővé.

Az épületátadó ünnepségek helyszíne és időpontja:

Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda (8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.)

2019. szeptember 19. (csütörtök) 17 óra

Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolaés Óvoda (8089 Vértesacsa, Vendel tér 17.)

2019. szeptember 19. (csütörtök) 17 óra 30 perc

 

Tájékoztatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány formájában történő nyújtása, az utalvány forgalmazásának megszüntetése miatt 2019. január 1. napjától nem lehetséges.

Az utalvány helyett a támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény változására való tekintettel a továbbiakban pénzbeli támogatásként kerül kifizetésre.

Vértesacsa Község vonatkozásában a támogatás jogosultak részére való folyósításáról a jegyző a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.  (IX. 10.) Kormányrendelet alapján a törvény szerinti határnapig, 2019. augusztus 25. napjáig lakcímre utalással gondoskodik.

Eladó ingatlan

Vértesacsa Község Önkormányzata értékesítésre kínálja Vértesacsa, Rákóczi Ferenc utca 38/B című jó állapotú, kisebb felújítással beköltözhető ingatlanát.

Az ingatlan területe 495 m2, a lakóingatlan területe 59,5 m2.

Az ingatlan teljes közművel ellátott.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton zárt borítékban, kérjök ráírni: "Pályázat Vértesacsa 1425/2. hrsz-ú ingatlan értékesítésére". A pályázat minden oldalát kérjük aláírni.

A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 15., majd ezt követően folyamatos.

Az ingatlan igény szerint előre leegyeztetett időpontban megtekinthető.

A pályázati felhívással kapcsolatban felvilágosítást Kovács Zoltán polgármestertől a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsia kirendeltségén lehet kérni, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve a 06 22 594 040 telefonszámon.

 

1. oldal / 31