Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési, fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

Az 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

A tájékoztató és mellékletei az alábbi hivatkozásra kattintva érhetők el.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2019.

Vértesacsa Község Önkormányzata - az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-díjpályázatot, a végzős, érettségi előtt álló középiskolások és a felsőoktatási hallgatók számára meghirdeti!

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően, a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, az „A” típusú pályázók esetében az eredeti hallgatói jogviszony-igazolásokkal együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtani a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzatnál kell benyújtani.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 06.

Cserélik a röngtgengépeket a Bicskei Egészségügyi Központban

2018. október 8-tól 14-éig, hétfőtől vasárnapig a Bicskei Egészségügyi Központban a röntgengépek cseréje zajlik. Ezen idő alatt a röntgenfelvételek elkészítése helyben nem lehetséges. Annak érdekében, hogy szükség esetén a lehető leggyorsabban történjenek meg ezek a vizsgálatok, a tatabányai Szent Borbála Kórház röntgen osztálya fogadja betegeinket a következő módon:

  • Azok a betegek, akik a Bicskei Egészségügyi Központból, vagy a háziorvosi szolgálattól kapnak beutalót, a bicskei röntgen osztály irodája szervezésében kapnak vizsgálati lehetőséget Tatabányán.
  • A nem sürgős, halasztható vizsgálatok esetében tanácsoljuk, hogy várják meg az új berendezések telepítését.

Az új eszközökkel a vizsgálatok várhatóan október 15-én, hétfőn kezdődnek, az Országos Atomenergia Hivatal mérését követően.

A röntgengépek cseréjének idején az ultrahang vizsgálatok, valamint az október 8-ára előjegyzett mammográfiás vizsgálatok zavartalanul megtörténnek.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Bicske városa újabb nagyarányú orvostechnikai eszközfejlesztést hajt végre, az EFOP-2.2.19-17-2017-00032 számú pályázat keretében. Ennek része az új röntgen-felvételi berendezés direkt digitális eszközre történő cseréje, valamint az ugyancsak digitális mammográf beüzemelése. Ezekkel egy időben négy új ultrahang készülék és még számos orvostechnikai eszköz is fogja szolgálni betegeink gyógyulását, betegségeik megelőzését.

Felvilágosítás érdekében hívják a 22-567-559-es számon a röntgen osztályt, a 22-567-564, 22-567-550 es számokon az Egészségügyi Központ titkárságát.

Óvoda- és iskolakezdési támogatás

Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvoda, általános iskola, középfokú képzésben részesülő vértesacsai lakcímmel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez. A támogatás iránti igényt minden év augusztus 21. és szeptember 30. között lehet benyújtani, a kérelem nyomtatvány átvezető az önkormányzatnál. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

Kovács Zoltán
polgármester

Tájékoztató a téli rezsicsökkentési támogatás igényléséről

Vértesacsa Község Önkormányzata az alábbi HIRDETMÉNYT teszi közzé a téli rezsicsökkentési támogatás igényléséről

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatával úgy döntött, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Támogatást csak az kaphat, aki még nem részesült téli rezsicsökkentésben, és erről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is tesz. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelemi hatóság ellenőrizheti.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető a www.vertesacsa.hu honlapon, vagy a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsai Kirendeltségének szociális ügyintézőjénél (8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.).

Az igénybejelentő lapokat személyesen, vagy postai úton a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsai Kirendeltségének címére szíveskedjenek eljuttatni.

Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

Kovács Zoltán
Vértesacsa Község Polgármestere

1. oldal / 27