Pályázati kiírás önkormányzati tulajdonú telkek értékesítésére

Vértesacsa Község Önkomrányzata a melléklet szerinti pályázati felhívásban rögzített feltételekkel nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az alábbi kivett, beépítetlen, természetben a Vértesacsa, Fornai utcában található ingatlanokat:

Vértesacsa 1532/4 hrsz-ú 1351 m2,

Vértesacsa 1532/5 hrsz-ú 1519 m2,

Vértesacsa 1532/6 hrsz-ú 1578 m2,

Vértesacsa 1532/7 hrsz-ú 1564 m2,

Vértesacsa 1532/8 hrsz-ú 1552 m2

 

Az ingatlanok megnevezése: kivett, beépítetlen terület.

Tulajdonos: Vértesacsa Község Önkormányzata

Közművesítettség: gázbekötés

 

A pályázati ajánlat benyújtásának helye: Vértesacsa Község Önkormányzata, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: személyesen vagy posta úton zárt borítékban, kérjük ráírni: "Pályázat Vértesacsa 1532/4; 1532/5; 1532/6; 1532/7 és 1532/8 ingatlanok értékesítésére". A pályázat minden oldalát kérjük aláírni.

A pályázat bontásának helye: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.

A pályázat beadásának határideje: 2020. június 5., majd ezt követően folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos. A beérkező pályázatokat Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtást követő soros testületi ülésén bírálja el. Amennyiben a 2020. június 5-i határidőre pályázat nem kerül benyújtásra, úgy a pályázatok a pályázati kiírás, illetőleg az értékesítési szándék visszavonásáig folyamatosan benyújthatók.

Vértesacsa Község Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ingatlan igény szerint előre leegyezetetett időpontban megtekinthető.

A pályázati felhívással kapcsolatban bővebb felvilágosítást Kovács Zoltán polgármestertől a Felcsúit Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsai Kirendeltségén lehet kérni, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve a 06 22 594 040 telefonszámon.

Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Amennyiben gondoskodni szeretne gyermeke jövőjéről, és ezért Babakötvényt kíván vásárolni, akkor az Ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu) már otthonról is megnyithatja gyermeke részére az ehhez szükséges Kincstári Start-értékpapírszámlát. A számla megnyitása és vezetése ingyenes, gyors és egyszerű.

Ráadásul, ha most, 2020. április 27. és június 30-a között teszi ezt meg, akkor még egy nyereményjátékban is részt vehet, állampapír vásárlásra beváltható utalványért. Játék részletei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/8311/

Nyisson értékpapírszámlát vagy Start-számlát Ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstárban, vagy vásároljon állampapírt a Kincstár gyors és biztonságos elektronikus szolgáltatásainak (Mobil-és Webkincstár) Ügyfélkapun történő megigénylésével, a www.magyarorszag.hu -n.

Amennyiben 2020. április 27. – június 30. napja között teszi ezt meg, és friss pénzbefizetésből legalább 100.000 forint értékben megnöveli állampapír állományát, Ön is részt vehet nyereményjátékunkban. A játékban 25 darab Kincstár által kibocsátott 100.000,- forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorsolunk ki. A Nyereményjátékról bővebben itt olvashat: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/8311/

Ismét elérhető a házhozmenő lomtalanítás

A Depónia Nonprofit Kft tájékoztatása szerint, a járványügyi helyzet miatt felfüggesztett lomtalanítást ismét folytatják 2020. május 18-tól.

Az ügyfeleknek ismét lehetőségük van igénybe venni a házhoz menő lomtalanítást a korábban ismert módokon jelezve szándékukat.

A lomtalanítással kapcsolatos információkat a szolgáltató honlapján találhatnak: https://www.deponia.hu/lomtalanitas

Változás a család- és gyermejóléti szolgálat ügyfélfogadásában

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírusra való tekintettel az Esély Család- és Gyermekjóléti Intézmény ügyfélfogadása a koronavírusra való tekintettel határozatlan időre elmaradnak.

Sürgős esetben a következő telefonszámokat lehet tárcsázni:

 - munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között: 06 70 450 8726

 - munkaidőn kívüli krízisszám: (Kapcsolat Központ, Bicske): 06 20 430 7990

 -  bántalmazás esetén OKIT krízisszám: 06 80 205 520

Megértésüket köszönjük!

Felhívás bel- és külterületi útjaink védelmében

Tisztelt földműveléssel foglalkozó gazdálkodók!

Önkormányzatunk bel- és külterületi útjainak védelme érdekében az alábbiak betartásásra hívja fel szíves figyelmüket.

Az elmúlt időszakban az osztatlan közös tulajdonban lévő földterületek kimérése következtében több helyszínen is új utak kerültek kijelölésre.

Ezek az utak (akaratunkon kívül is) az önkormányzat tulajdonába kerültek. Mivel az utak karbantartásához sem megfelelő eszközökkel, sem anyagi forrással nem rendelkezünk, ezért kérjük Önöket, hogy útjainkat megfelelő körültekintéssel használják és az esetlegesen okozott kárt állítsák helyre.

Kérjük, hogy kerüljék el a kijelölt utak művelésbe vonását, mivel ebben az esetben hatósági és jogi intézkedéseket kell megtennünk. Ezt feltétlenül szíveskedjen szem előtt tartani!

Az egyre nagyobb tömegű és terjedelmes mezőgazdasági gépek és teherszállító járművek nagyban hozzájárulnak belterületi útjaink állagának romlásához, ezért kérjünk Önöket, hogy megművelt terüleik megközelítése érdekében szíveskedjenek a külterületi utakat igénybe venni.

A fent megjelölt okokra és a lakossági panaszokra hivatkozva kérem, hogy a József Attila, Kossuth Lajos, Fornai, Rákóczi Ferenc, Major és Vörösmarty Mihály utcákat nagytömegű és terjeledelmes gépeivel feltétlenül kerüljék el!

Figyelmükbe ajánljuk a 811. számú főút mellett nemrégiben kijelölt 03/1 HRSZ-ú utat, melyről a tabajdi, váli és verebi határral szomszédos területek is elérhetők a Vörösmarty utca igénybevétele nélkül.

1. oldal / 33