Mustgáz! A szüreti időszak kezdetével a borospincék veszélye!

 

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat, ami kihat a központi idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor a borospincét üzemeltetők odafigyelése, mivel a szén-dioxid a borkészítés folyamata során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy az gondot tud okozni.

Megelőzés

Sajnos sokan nem veszik komolyan, hogy a pincékben alattomosan terjedő mustgáz cselekvésképtelenné teszi az áldozatait, és halálos veszélyt jelenthet.

A mustgáz mérgezés évről évre sok halálos áldozatot követel!

Magyarországon évente 40-50-szer riasztják ilyen esethez a tűzoltókat. A riasztások körülbelül felénél viszont már nem tudnak segíteni, mert nagyon gyorsan létrejön az oxigénhiányos állapot, az eszméletvesztés és a haláleset.

Védelmi intézkedések: A „mérgezés”/ fulladás elkerülése érdekében fontos a pincék megfelelő szellőztetése, ennek érdekében alkalmazzon folyamatosan működő szellőztető berendezéseket, és rendszeresen ellenőrizze, hogy azok működőképesek-e. A tartós bent tartózkodás esetén védelmet nyújthat a személyi gázkoncentráció mérő készülék, vagy szereljenek fel a pincében gázérzékelő riasztóberendezést, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet! A bort zárt hordóban kell tartani, vagy a mustgáz elvezetésről gondoskodni kell! Ne tartózkodjunk egyedül! Míg egyikünk a pincében tartózkodik, addig a másik kintről felügyelje a bent tartózkodót és szükség esetén segítséget tud hívni!

A gyakran alkalmazott gyertyaláng próba nem százszázalékosan megbízható, de megfelelő körültekintéssel alkalmazható: egy rúdhoz rögzített égő gyertyát tartson maga előtt térdmagasságban. Ha a láng elalszik ez a mustgáz jelenlétére és oxigénhiányra utal, ezért azonnal hagyja el a helyiséget, menjen szabad levegőre!

Ha baj van

Gyakori probléma, hogy megfelelő védelem nélkül próbálnak segíteni a bajbajutott személyen! Elővigyázatlanul ne rohanjunk be a pincébe a sérülthez segítséget nyújtani, mert lehajolva belélegezzük a mustgázt, és előfordulhat, hogy magunk is áldozatul esünk! Sem a gázálarc, sem a gázmaszk nem nyújt védelmet az oxigénhiányt okozó mustgáz ellen, csak zárt rendszerű palackos, sűrített levegős légzőkészülékben lehet biztonságosan lemenni egy szén-dioxiddal telített pincébe! Ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, először azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, a helyszín (pl. külterület) és a megközelítési útvonal pontos megjelölésével tegyen bejelentést, majd ha úgy ítéli meg nyújtson segítséget!

Forrás, további információ: https://katasztrofavedelem.hu/29/hirek/242392/a-szuret-veszelye-a-mustgazmergezes

Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Ismét elérhető a települési ügysegédi szolgáltatás

Ismét lehetőség nyílik ügyintézésre a járás területén működő ügysegédek ügyfélfogadásának keretében az alábbi keddi napokon 9:00 és 10:00 óra között
2021. október 5.
2021. november 2.
2021. december 7.
 
Az ügysegédeknél intézhető ügyekről tájékoztatás kérhető a +36 22 795 826 telefonszámon.
 
A járási hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is.
 
A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez.
 
A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:
- lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása
- lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása
- mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei
- szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása, különösen: jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti szolgáltatások), szülői ház elhagyása iránti kérelem; otthonteremtési támogatás iránti kérelem; gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele; egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelem; ápolási díj megállapítási iránti kérelem; közgyógyellátással kapcsolatos kérelem
- szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása
- egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása
- az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.),
- helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel
- egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén
- földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltéséban közreműködés
A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd segítségségével valamennyi állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés.
Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „KORMÁNYABLAK INTEGRÁLT KORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDEK ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÃL -HELYSZÍN: VÉRTESACSA- Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy ismét lehetőség nyílik ügyintézésre járás területén működő ügysegédek ügyfélfogadásának keretében az alábbiak szerint: HELYSZÍN: VÉRTESACSA, VÖRÖSMARTY U.2. IDŐPONTOK: AZ ALÁBBI KEDDI NAPOKON 9:00 ÉS 10:00 ÃRA KÖZÖTT OKTÓBER 5. NOVEMBER 2. DECEMBER 7. www. KORMANYHIVATAL.HU Az ügysegédeknél intézhető ügyekrÅ‘l tájékoztatás kérhető TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: a22/795-826 telefonszámon. www.kormanyablak.hu 1818 www.mo.hu”
 
 
 
 

Tájékoztatás óvodai- és iskolakezdési települési támogatásról

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves szociális segélykeret összegének figyelembe vételével évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvodai, általános iskolai és középiskolai képzésben részesülő, vértesacsai lakcímmel rendelkezeő gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.

A támogatás iránti kérelmet 2021. augusztus 21. és szeptember 30. között lehet benyújtani a mellékelt formanyomtatványon, mely ügyfélfogadási időben a Községházán kihelyezett asztalról is átvehető. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

A támogatás további feltétele, hogy amennyiben a gyermek, fiatal felnőtt nem a helyi óvodába, iskolába jár, a kérelemhez iskolalátogatási igazolást mellékelni szükséges.

A támogatás mértéke 2021. évben egységesen 5.000 Ft/fő.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérelmükben bankszámlaszámot megadni szíveskedjenek!

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a kérelmek beérkezési sorrendben, a beérkezéstől számított 8 napon belül kerülnek feldolgozásra, a támogatások a határozatok átvételétől számított 10 napon belül kerülnek kiutalásra.

Vértesacsa, 2021. augusztus 11.

Vértesacsa Község Önkormányzata nevében:

Kovács Zoltán
polgármester

Mammográfiai szűrés

Megyei tisztifőorvos asszony tájékoztatása szerint a népegészségügyi célú emlőszűrés kapcsán ismét Vértesacsa településre került a sor.

A szűrés időpontja: 2021. szeptember 14. és 17. között

A szűrés helyszíne: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár, Hunyadi u. (új SZTK) harmadik emelete

Rendelési idő: hétfőn és pénteken: 7:30- 13.30, kedden, szerdán és csütörtökön 7.30- 17.00 óráig.

 

A népegészségügyi célú emlőszűrésre azokat a 45-65 év közötti hölgyeket várjuk, akik két éven belül nem voltak vizsgálaton. Ők névre, pontos időpontra szóló meghívót kapnak.

Ha az időpont nem megfelelő, akkor a 06-20/387-7996 telefonszámon módosítható.

Útiköltség térítéshez szükséges nyomtatványt, szükség esetén a szűrőközpontban állítanak ki.

A 2019-ben szervezett mammográfiai szűrésen a megjelenés 33%-os volt, ami a kívánt mértéktől (80%) elmaradt. Az idei évben, Vértesacsáról 200 fő érintett.

7. oldal / 45