Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetők meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály - pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett - megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás - beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is -, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve a jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkést keresse fel a katasztrófavédelem oldalait, vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját.

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Vértesacsai Szülők!

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom a szülőket arról, hogy a Vértesacsa Község Önkormányzatának célja a törvényi előírásoknak eleget téve, lehetőség szerint, valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítani tudja a 3-6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezését. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai ellátás a gyermek 3 éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-ának értelmében tájékoztatom Önöket az Önkormányzati fenntartású óvodába való jelentkezés feltételeiről. E feladatnak való megfelelés igen nagy terhet ró a fenntartóra, mert községünkben évek óta magas a gyermeklétszám, az önkormányzati fenntartású óvodai férőhelyek száma korlátozott.

Óvodánkban abban az esetben vehető fel 2,5 éves gyermek, ha a településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Óvoda felvételi körzete: Vértesacsa Község közigazgatási területe

Az Óvoda nemzetiségi nevelést folytató nevelési intézmény. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele az Alapító Okirat szerint biztosított. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

A polgármesteri tájékoztató ide kattintva érhető el teljes terjedelmében. 

Munkalehetőség!

A Hőger-Bau Kft. 5 - 10 fő segédmunkást, illetve festéshez, ács, asztalos munkához értő embert keres.

Munkaterület : Vértesacsa

Időtartam: kb. 2 hónap

Fizetés: hetente pénteken

Munkaidő: 07.00-tól 17.00-ig

Szakmunkás esetén bizonyítvány szükséges.

Munkába lépés feltételei: kulturált megjelenés, nem szakadt munkaruha (nem farmer), munkavédelmi cipő (csizma), személyi igazolvány, lakcím kártya,TAJ kártya, adóazonosító kártya.

Kezdés : 2016. 03. 14-től vagy folyamatosan

Jelentkezni Hőger Györgynél a +36 20 943 7075 telefonszámon vagy emailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeiről

Vértesacsa Község Önkormányzata -a szünidei gyermekétkeztetés keretében- ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.

Vértesacsa Község Önkormányzata a tavaszi szünet időtartama alatti munkanapokon, azaz 2016. március 24., 25. és 29. napján, a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelének lehetőségével oldja meg.

A hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az étel a Reményik Sándor Református Általános Iskola Kazay Endre Német Nemzetiségi Tagintézménye (8089 Vértesacsa, Vendel tér 17.) épületében kerül kiadásra 11.00 és 12.00 óra között.

Az étel elszállításához szükséges ételhordóról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia.

 

Felcsút, 2016. február 15.

Tisztelettel:

Dr. Sisa András
Jegyző s.k.

Álláshirdetés közművelődési referens és könyvtáros munkakör betöltésére

Vértesacsa Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet közművelődési referens és könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.
 • Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvényben meghatározott feladatokat, művelődésszervezői feladatokat, könyvtárosi feladatokat, a pályázatok benyújtásával kapcsolatos feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, középfokú közművelődési szakképesítés, vagy annak két éven belüli megszerzésének vállalása, valamint könyvtárosi végzettség, vagy annak két éven belüli megszerzésének vállalása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • művelődésszervező, rendezvényszervező egyéb végzettség
 • pályázatírással/lebonyolítással kapcsolatos tapasztalat
 • munkakörrel összefüggő tapasztalat
 • idegen nyelv ismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kiváló szintű kommunikációs készség, kiváló szintű problémamegoldó készség,
 • önálló munkavégzési képesség, empátia,
 • rugalmasság, kitartás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány(vagy annak feladását igazoló szelvény)
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zoltán nyújt, a 22/594-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vértesacsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/170/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési referens és könyvtáros. 
 • Személyesen: Kovács Zoltán polgármester, Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi ülésen, a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A döntés a pályázati anyag és az interjún tapasztaltak alapján születik meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.hu - 2016. február 12.
 • Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeinek hirdetőtáblája - 2016. február 12.
 • www.vertesacsa.hu; www.felcsutihivatal.hu - 2016. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőben, egyhavi munkaidőkeretben a nyitvatartási időre való tekintettel. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

8. oldal / 23