Figyelemfelhívás!

2016. október 28-án technikai okok miatt a szokásosnál előbb szállítja el a kommunális hulladékot településünkről a Depónia Kft.

Ezen a napon kivételesen a Vörösmarty és a József Attila utcákban kezdenek a szolgáltató munkatársai.

Kérjük Önöket, reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az edényzetet!

Vértesacsa Község Önkormányzata

Őszi zöldhulladék gyűjtés

Vértesacsa Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Nonprofit Kft. lebonyolításával 2016. november 21-én zöldhulladék gyűjtést szervez Vértesacsa település területén.

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötözve, zsákba csomagolva a közlekedési út mellék kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja.

Nem kerül elszállításra:

- kommunális jellegű hulladék

- egyéb hulladék, ami a lomtalanítés keretében kerül elszállításra

- veszélyes hulladék

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este vagy legkésőbb reggel 6 óráig végezzék el!

Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az Önök segítségét és a határidő pontos betartását! A meghirdetett időpont után kihelyezett zöldhulladékot a Depónia Nonprofit Kft. nem szállítja el a zöldhulladék szállítás keretében.

Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk és településünk tisztasága érdekében.

 

Kovács Zoltán
polgármester

Tájékoztatás hálózatöblítési munkákról

Vértesacsa településen 2016. október 24. és október 28. közötti időszakban hálózatöblítési munkát végez a Fejérvíz Zrt. Ezeken a napokon a településen a megszokottnál kisebb víznyomás, esetleg időszakos vízhiány várható. A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá, zavarossá válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt okozó anyagok kiülepítése után az ivóvíz fogyasztható.

Az okozott kellemetlenség miatt kérjük a lakók türelmét és megértését.

Tájékoztató felújítási munkákról

2016. 10. 24. (hétfő) naptól felújítási munkák miatt forgalomkorlátozásra, illetve útlezárásra lehet számítani a József Attila utca alsó szakaszán és a Vörösmarty utca 51. számú telek előtt található közúti hídnál.

Emellett megkezdődik a Fő utca 10 – 18 szám között található járdaszakasz bontása és újjáépítése is.

A munkák elkészültéig kérjük szíveskedjenek körültekintően közlekedni és lehetőség szerint kerülőutat választani.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Vértesacsa Község Önkormányzata

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2017

Vértesacsa Község Önkormányzata - az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-díjpályázatot, a végzős, érettségi előtt álló középiskolások és a felsőoktatási hallgatók számára meghirdeti.

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően, a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, az „A” típusú pályázók esetében az eredeti hallgatói jogviszony-igazolásokkal együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtani a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzatnál kell benyújtani.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2016. november 08.

Vértesacsa Község Önkormányzata

8. oldal / 26