Tájékoztatás áramszünetről

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleit, hogy folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózatán. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Ezért 2017. év május hó 22-23. nap (hétfő,kedd) 8:00-tól 16:00-ig hálózat karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz a József Attila utca teljes hosszában.

A balesetek megelőzése érdekében felhívják a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben áramfejlesztőt használnak, akkor áramszolgáltatói engedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra kötni - még a közcélú hálózatról leválasztott módon is -, szigorúan tilos!

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt a szolgáltató a fogyasztók megértését kéri!

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

Vértesacsa Község Önkormányzata - a szünidei gyermekétkeztetés keretében - ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.

Vértesacsa Község Önkormányzata a 2016/2017. tanévben a nyári tanítási szünet időtartamára eső, a jogszabályban előírt 43 munkanapot az alábbiakban határozta meg:

2017. július 04. napjától 2017. augusztus 31. napjáig.

Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda beiratkozási rendjéről és a nyári zárva tartásáról szóló 22/2017.(II.01.) számú határozata értelmében, az Óvoda nyári zárva tartás időpontja:

2017. július 31. napjától 2017. augusztus 31. napjáig.

Fentiekre való tekintettel, az óvodaköteles gyermekek kizárólag az óvoda zárva tartásának idején jogosultak a szünidei gyermekétkeztetés igénybe vételére.

Vértesacsa Község Önkormányzata a nyári tanítási szünet időtartama alatti munkanapokon, a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelének lehetőségével oldja meg.

Az étel a Reményik Sándor Református Általános Iskola Kazay Endre Német Nemzetiségi Tagintézménye (8089 Vértesacsa, Vendel tér 17.) épületében kerül kiadásra 11.00 és 12.00 óra között.

Az étel elszállításához szükséges ételhordóról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia.

Vértesacsa, 2017. május 9.

Dr. Sisa András jegyző s.k.

Sikeresen pályáztunk az óvoda épületének energetikai felújítására

Vértesacsa Község Önkormányzata 55.031.450 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda felújítására a TOP-1.4.1-15 pályázat keretében. Fejér megyében 2017. 04. 28-án, pénteken hirdették ki a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) az idén támogatott helyi pályázatok első körét, amelyek összesített értéke 14,5 milliárd forint. Fejér megye 106 településéből – a megyei jogú városok: Székesfehérvár, és Dunaújváros nélkül - ezúttal 69 kapott fejlesztési pénzt, ami 134 sikeres pályázatot jelent.

Az önkormányzat az általa fenntartott Óvoda épületét a mai kor követelményeinek megfelelően kívánja fejleszteni. A lehetőségek viszont behatároltak. Az óvodaépület fejlesztését a belső elrendezés racionalizálásával, az elektromos hálózat és a vizesblokkok felújításával, az alagsori kazánhelyiség korszerűsítésével, valamint energiahatékonysági beruházásokkal - a két szint homlokzati hőszigetelése, a zárófödém teljes hőszigetelése, a bejárati ajtók cseréje, valamint a teljes központi fűtési rendszer korszerűsítése - szeretnénk megvalósítani.
A beruházásban megújuló erőforrás alkalmazására is sor kerül, az épület elektromos energiaellátását napelemekkel kívánjuk megoldani. Az épület energetikai korszerűsítését és az elvárt energetikai besorolást az energiahatékonysági beruházásokkal (homlokzati és födém hőszigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel, valamint megújuló energia hasznosításával) biztosítjuk. Emellett a fejlesztés fontos eleme a két szintet összekötő kisteher lift (étellift) cseréje, mely biztonsági és higiéniai szempontból is elkerülhetetlen. Jelenleg semmiféle előírásnak nem felel meg.

Bővebben: Sikeresen pályáztunk az óvoda épületének energetikai felújítására

Eboltás

Helyszínek, időpontok:

  • Vértesacsa Községháza 2017. május 10. (szerda) 16 és 17 óra között
  • Vértesacsa vasútállomás 2017. május 10. (szerda) 17 és 18 óra között
  • Vértesacsa Községháza 2017. május 17. (szerda) 16 óra és 16 óra 30 perc között
  • Vértesacsa vasútállomás 2017. május 17. (szerda) 16 óra 30 perc és 17 óra között

Minden három hónap feletti kutyát évente veszettség ellen be kell oltani, és féreghajtó kezelésben kell részesíteni.

Az összevezetett ebek oltása az idei évben 3500 Ft, a féreghajtó tabletta 10 kg-onként 200 Ft.

Csak CHIPELT kutyát tudunk beoltani.

A harapós kutyákat szájkosárral kell elővezetni.

Háznál történő oltás telefonos egyeztetés után lehetséges.

Az eboltási igazolványt szükséges elhozni, pótlása 200 Ft.

További információ: dr. Cseh Kornél, telefon: 06 70 217 3745

Hálózatöblítési munkálatok az ivóvíz hálózaton

A Fejérvíz Zrt. tájékoztatja felhasználóit, hogy Vértesacsa településen 2017. április 18. és április 21. közötti időszakban hálózatöblítési munkát végeznek.

Ezeken a napokon a településen a megszokottnál kisebb víznyomás, esetleg időszakos vízhiány várható. A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá, zavarossá válhat, mely az egészségre nem ártalmas. az ezt okozó anyagok kiülepítése után az ivóvíz fogyasztható.

 

8. oldal / 29