Tájékoztatás zártkerti közút hivatalos elnevezéséről

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 1/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet 15.§ b) pontja alapján a zártkerti 2137/1 hrsz-ú zártkerti közutat "Meggyfa utca"-ként nevezi el.

Az utak elnevezése nem jelent változtatást az egyes utak besorolásával kapcsolatban, illetve nem jogosít fel építési jog megváltoztatásának igényére.

Lakossági barnakőszén felmérés

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Magyar Államkincstár kéri az önkormányzatok közreműködését, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Kérjük, hogy a Vértesacsán élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartás egy tagja a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) az jelentse be 2022.09.29. napjáig.

Bejelentését személyesen teheti meg a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy elektronikus úton a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levelével.

Az adatközlés önkéntes és anonim, az adatok felhasználása statisztikai jellegű.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

• háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

• egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

• egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Hatósági áras tüzifa

Tisztelt Vértesacsai Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy elindult a hatósági áras tűzifa program.

Vértesacsa község a VADEX Mezőföldi Zrt. területéhez tartozik.

Az erdőgazdaságnál a 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1. szám alatt (hétfő, szerda és péntek 8-12), illetve a 06/22-510-500 telefonszámon lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal.

Háztartásonként 10 erdei köbméter mennyiségben van lehetőség vásárlásra.

Vértesacsa Község Önkormányzata

Többgenerációs házak rezsikedvezménye

A Kormány döntése szerint a többgenerációs lakóépületekben együtt élő családok is rezsicsökkentett áron juthatnak földgázhoz, ha erről az élethelyzetről igazolással rendelkeznek.

Ajogszabály alapján, ha egy család több generációja osztozik és életvitelszerűen együtt él ugyanabban a több lakásból álló ingatlanban, ugyanazon a mérőórán is vannak, akkor az állam lehetővé teszi, hogy a rezsicsökkentett áron jussanak hozzá a földgázhoz. Ezt az élethelyzetet hatósági bizonyítvánnyal kell alátámasztani a gázszolgáltató felé. 

A hatósági bizonyítvány kiállításához az alábbi kérelmet kell kitölteni.

A gázszolgáltató bármikor kérheti az adott ingatlan hatósági ellenőrzését, amit a vagy az önkormányzat, vagy a kormányhivatal folytat le. Amennyiben csalásra derül fény, az elkövetők a versenypiaci ár másfélszeresét kell kifizessék kártérítésként!

2. oldal / 45