Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeiről

Vértesacsa Község Önkormányzata -a szünidei gyermekétkeztetés keretében- ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.

Vértesacsa Község Önkormányzata a tavaszi szünet időtartama alatti munkanapokon, azaz 2016. március 24., 25. és 29. napján, a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelének lehetőségével oldja meg.

A hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az étel a Reményik Sándor Református Általános Iskola Kazay Endre Német Nemzetiségi Tagintézménye (8089 Vértesacsa, Vendel tér 17.) épületében kerül kiadásra 11.00 és 12.00 óra között.

Az étel elszállításához szükséges ételhordóról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia.

 

Felcsút, 2016. február 15.

Tisztelettel:

Dr. Sisa András
Jegyző s.k.

Álláshirdetés közművelődési referens és könyvtáros munkakör betöltésére

Vértesacsa Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet közművelődési referens és könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.
 • Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvényben meghatározott feladatokat, művelődésszervezői feladatokat, könyvtárosi feladatokat, a pályázatok benyújtásával kapcsolatos feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, középfokú közművelődési szakképesítés, vagy annak két éven belüli megszerzésének vállalása, valamint könyvtárosi végzettség, vagy annak két éven belüli megszerzésének vállalása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • művelődésszervező, rendezvényszervező egyéb végzettség
 • pályázatírással/lebonyolítással kapcsolatos tapasztalat
 • munkakörrel összefüggő tapasztalat
 • idegen nyelv ismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kiváló szintű kommunikációs készség, kiváló szintű problémamegoldó készség,
 • önálló munkavégzési képesség, empátia,
 • rugalmasság, kitartás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány(vagy annak feladását igazoló szelvény)
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zoltán nyújt, a 22/594-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vértesacsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/170/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési referens és könyvtáros. 
 • Személyesen: Kovács Zoltán polgármester, Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi ülésen, a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A döntés a pályázati anyag és az interjún tapasztaltak alapján születik meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.hu - 2016. február 12.
 • Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeinek hirdetőtáblája - 2016. február 12.
 • www.vertesacsa.hu; www.felcsutihivatal.hu - 2016. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőben, egyhavi munkaidőkeretben a nyitvatartási időre való tekintettel. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

2016. évi hulladékszállítási időpontok

A Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. által végzett kommunális hulladék gyűjtés időpontjai 2016. évben az alábbiak lesznek.

Január

2016. január 2. (szombat)

2016. január 8. (péntek)

2016. január 15. (péntek)

2016. január 22. (péntek)

2016. január 29. (péntek)

Február

2016. február 5. (péntek)

2016. február 12. (péntek)

2016. február 19. (péntek)

2016. február 26. (péntek)

Március

2016. március 4 . (péntek)

2016. március 11 . (péntek)

2016. március 18 . (péntek)

2016. március 25 . (péntek)

Április

2016. április 1 . (péntek)

2016. április 8 . (péntek)

2016. április 15 . (péntek)

2016. április 22 . (péntek)

2016. április 29 . (péntek)

Május 

2016. május 6 . (péntek)

2016. május 13 . (péntek)

2016. május 20 . (péntek)

2016. május 27 . (péntek)

Június

2016. június  3. (péntek)

2016. június  10. (péntek)

2016. június  17. (péntek)

2016. június  24. (péntek)

Július

2016. július 1. (péntek)

2016. július 8. (péntek)

2016. július 15. (péntek)

2016. július 22. (péntek)

2016. július 29. (péntek)

Augusztus 

2016. augusztus 5. (péntek)

2016. augusztus 12. (péntek)

2016. augusztus 19. (péntek)

2016. augusztus 26. (péntek)

Szeptember

2016. szeptember 2. (péntek)

2016. szeptember 9. (péntek)

2016. szeptember 16. (péntek)

2016. szeptember 23. (péntek)

2016. szeptember 30. (péntek)

Október

2016. október 7. (péntek)

2016. október 14. (péntek)

2016. október 21. (péntek)

2016. október 28. (péntek)

November

2016. november 4. (péntek)

2016. november 11. (péntek)

2016. november 18. (péntek)

2016. november 25. (péntek)

December 

2016. december 2. (péntek)

2016. december 9. (péntek)

2016. december 16. (péntek)

2016. december 23. (péntek)

2016. december 30. (péntek)

 

Lomtalanítás (évi 1 alkalommal): házhoz menő, rugalmas lomtalanítás 2016. 03. 01 - 2016. 10. 31. között történik, kizárólag a 06 22 202 260 számon történt előzetes igénybejelentés alapján!

Zöldhulladék: az önkormányzattal egyeztetett és közösen meghirdetett időpontban díjmentesen évi 2 alkalommal, év közben matrica vásárlásával vehető igénybe.

Szelektív hulladék gyűjtés

A Depónia Nonprofit Kft. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatását 2016-ban Vértesacsán minden hónap első péntekjén végzi. (Kivétel Újév napja)

Önnek nincs más dolga, mint a megadott időpontban kihelyezni a szelektív hulladékot háza elé. Azok a lakosok, akik kihelyezik a zsákot, cserezsákot kapnak a következő alkalomhoz.

Gyűjthető hulladék típusok:

Műanyag/fém italoskarton hulladék gyűjtése

A háztartásokban keletkező tiszta csomagolási műanyag hulladék elkülönített gyűjtésére a lakosság bármilyen átlátszó zsákot igénybe vehet.

A zsákba kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjenek gyűjteni.

   • műanyag üdítős, ásványvizes PET palackok,
   • többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) dobozok
   • műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok
   • Tejfölös, joghurtos, margarinos poharak (fém anyagú záró fólia nélkül)
   • Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
   • fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves dobozok

A műanyag palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, mert így a tárolás kevesebb helyet igényel, és gazdaságosabb a hulladék elszállítása.

Kérjük, hogy a hulladék hasznosíthatósága érdekében a zsákban elhelyezett hulladékokat minden esetben mossák ki, soha ne tegyenek bele zsíros, olajos, élelmiszerrel vagy vegyszerrel, illetve mérgező anyaggal szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A szennyezett hulladék nem hasznosítható!

Papírhulladék gyűjtése

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék lehetőleg olyan módon hogy az a forgalmat ne zavarja!

   • újságpapír, prospektus
   • irodai papírok, géppapír, papírzacskó
   • kartondoboz

A papír nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett.

Kérjük, hogy a zsákok szigorúan szelektált hulladékot tartalmazzanak, amely nem lehet olajos, zsíros vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

Továbbá, hogy az újrahasznosítható hulladékot a szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni oly módon, hogy az se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne zavarja!

Kérjük, hogy a települési hulladékot ne helyezzenek el az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékok közé, azt továbbra is a hulladékgyűjtő edényből szállítja el a szolgáltató.

Az üveghulladék gyűjtése a korábbi szelektív sziget helyén gyűjtőedényben történik!

 

Köszönjük az együttműködését!


Szelektív hulladék szállítási időpontok 2016-ban:

 • Január 8.
 • Február 5.
 • Március 4.
 • Április 1.
 • Május 6.
 • Június 3.
 • Július 1.
 • Augusztus 5.
 • Szeptember 2.
 • Október 7.
 • November 4.
 • December 2.

 


További információ: 06 22 507 666 telefonszámon vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

9. oldal / 24