Jegyzői utasítás a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal megváltozott munkarendjéről a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében

A koronavírus terjedésének megakadályozására tett kormányzati intézkedésekkel összhangban, a fertőzés megelőzése és a terjedési valószínűségének csökkentése érdekében a Felcsúti Közös Önkormányzati hivatal székhely-településén és a kirendeltségeken 2021. május 10. napjától az alábbira változik a munkarend:

- személyes ügyfélfogadás az anyakönyvi események rögzítésének kivételével szünetel

- az ügyfelek és az anyakönyvi események érintettjei a hivatali épületekbe kizárólag maszkban léphetnek be és maszkban tartózkodhatnak

- az ügyelek a székhely és a kirendeltségek e-mail címén, postai úton és az ügyfélkapunk nyújthatnak be kérelmet, avagy telefonon kérhetik az adott ügytípusnak megfelelő ügyintéző kapcsolását

- amennyiben a ügy kizárólag személyesen intézhető el, úgy erre vonatkozóan az ügyintéző közvetlen felettese egyedileg, az ügy valamennyi körülményének mérlegelését követően ad engedélyt.

Ingatlanügyi hatóság hirdetménye beazonosítatlan tulajdonos adatainak rendezésére

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal hivatalból eljárást folytat földnek minősülő ingatlan beazonosítatlan tulajdonosa adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése céljából.

Az ingatlan adatai: Vértesacsa - külterület - 23/43, 23/44, 23/45

A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló adatai:

Név: Ott József

Anyja neve: Izinger Rozália

Ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcíme: 8089 Vértesacsa, Dózsa telep 80.

Az ingatlanügyi hatóság felhívja a figyelmet, hogy az ingatlan tulajdonjoga tekintetében érdekelt személy a hirdetmény közzétételétől számított 1 éven belül igazolhatja, hogy tulajdonjogát.

Részletek az alábbi hirdetményekben olvashatók.

A Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség lakossági tájékoztatása

„Kezdődik a fűtési szezon”

Az idei évben a fűtési szezon megkezdésével összefüggésben több eseményhez is riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit. Ilyen esetekhez pl.: tetőtűz, kazánrobbanás, pince, kazánház füsttel telítődött, személy CO- füstmérgezést szenvedett, melléképület- kazánház teljes terjedelmében égett. A hasonló esetek megelőzése céljából készítettük ezt a rövid megelőző tájékoztatót.
A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé a kéményseprő szakemberek ingatlanba való bejutását, a kémény ellenőrzését.
A kémények rendszeres tisztíttatása nagyon fontos, hiszen a lerakódott korom begyulladhat vagy eltömítheti a füstcsatornákat. A statisztikák szerint sok esetben a kitakarítatlan kémények okozzák a kéménytüzeket CO gáz visszaáramlást. Ne próbáljuk házilag magunk, vagy szakember nélkül javítani a kéményt, gázkészüléket, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret szükséges.
Az elektromos fűtőberendezések üzemeltetése nagy energia felvétellel jár, aki ilyenre vált annak érdemes a lakás villamos hálózatát felülvizsgáltatni.
A kályhák- kandallók elé helyezzünk nem éghető anyagú tálcát és ellenőrizzük a füstcsövek rögzítettségét, a hősugárzók környezetéből a gyúlékony éghető anyagokat távolítsuk el!
Begyújtáshoz soha ne használjunk alacsony lobbanáspontú égésgyorsító folyadékot!
Kisgyermeket üzemelő kályhával, hősugárzó fűtőtesttel ne hagyjunk egyedül a helyiségben!
Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe
helyezése, szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere meglétét.
A szénmonoxid (CO) éghető anyagok (pl. fa, gáz, stb.) tökéletlen égése során keletkezhet. 
Színtelen, szagtalan, mérgező gáz, belégzése során a belélegzett mennyiségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, hányinger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál. A szénmonoxid érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, CO forrástól legalább 1,5 méterre kell szerelni. Nyílt égésterű kazánjainknak „konkurenciái” lehetnek a különféle gépi szellőző berendezések. Ilyen szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdőszobai páraelszívók, a kandallók, a klímaberendezések, vagy akár a szárítóberendezés, hiszen ha a helységből nem jut levegőhöz és az ablak sincs nyitva, akkor a kémény lesz a légutánpótlás egyetlen forrása. Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe helyezése, szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere meglétét!
Összefoglalva, az élet és vagyonbiztonságunk megőrzésének érdekében rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék elvezetőket! Rendszeresen szellőztetni kell a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén, az oxigén beáramlás biztosításra!
Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát haladéktalanul hívjon segítséget a 112 ingyenes központi segélyhívó telefonszámon!

Vigyázzunk Egymásra!

Falutakarítás

A szeptember 26-ra előrejelzett kedvezőtlen időjárás miatt a Falutakarítást október 3-án rendezzük meg!

 

Pályázati felhívás 281 és 282 hrsz-ú földterületek bérbeadására

Vértesacsa Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a Vértesacsa 281. és 282. helyrajzi számú ingatlanok bérbe adására. A bérleti díj bruttó irányára: 10,- Ft/m2/év. A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, 5 évre szóló.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül azonos feltételek teljesítése esetén, aki a területet a pályázat kiírását megelőzően bérelte és határidőben eleget tett a bérlettel kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének, valamint azt a pályázót, aki a pályázati hirdetmény közzétételét megelőző 5 évben vértesacsai állandó lakhellyel rendelkezett.

Vértesacsa Község Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat beadásának határideje a közzétételt követő 8. nap.

A pályzati ajánlat benyújtásának helye: Vértesacsa Község Önkormányzata, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty  utca 2.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton zárt borítékban, kérjük ráírni: Pályázat Vértesacsa ... hrsz-ú ingatlan bérletére"

A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázó nyilatkozik arról, hogy elfogadja a pályázati felhívás mellékletét képező szerződés tervezetet.

10. oldal / 45