Károkat okozott a vihar a Református temetőben

Felhívjuk a tisztelt hozzátartozók figyelmét,hogy az elmúlt heti vihar komolyabb károkat okozott a Református temető egyes részein.

Javasoljuk,hogy minden hozzátartozó ellenőrizze, mérje fel, hogy történt e őt érintő kár.

Köszönettel

Szabóné Györgyi
Temető gondnok

Gyűjtés a kárpátaljai Beregszász és Nagyszőlős kórházának gyermekosztálya számára

Az Ercsi Református Gyülekezet gyűjtést indított a kárpátaljai Beregszász és Nagyszőlős kórházának gyermekosztálya elfelejtett, árva kis lakói és beregszászi bentlakásos óvoda számára. A következőket gyűjtik az ercsi református parókián, csomagot szintén erre a címre küldhetnek

Ercsi Református Missziói Egyházközség; 2451 Ercsi, Dózsa György út 32.

 • pelenka
 • bébiétel
 • cumisüveg
 • cumi
 • baba / gyermek tisztálkodási szerek
 • popsitörlő
 • gyermeklepedő
 • gyermektakaró (vékonyabb, vastagabb egyaránt, elsősorban 100 X 65-ö méretben)
 • újszülött kortól 2 éves korig ruhanemű
 • mosható babajáték
 • lázmérő
 • inhalátor
 • babaágy
 • rácsvédő a babaágyhoz
 • magyar nyelvű mesekönyv
 • foglalkoztató füzet
 • rajzeszközök
 • rajzlap

Amennyiben valakinek módjában áll, abban az esetben természetesen pénzadományt is szívesen fogadunk, ami a gyógyszerekhez való hozzájáruláshoz lenne számukra nagyon szükséges.

Bankszámlaszám: 57700012 – 10161481

Közleményként a „Kárpátalja” szót kérjük beírni.

Számlatulajdonos: Ercsi Református Missziói Egyházközség, Ercsi és Vidéke Takarékszövetkezet

További információ a 06 70 350 9394 telefonszámon kérhető.

 

Allergén növények kaszálása, gyommentesítés

Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 19/2013.(XII. 23.) önkormányzati rendelete 5. § előírásai értelmében az ingatlan tulajdonos köteles az általa birtokolt, használt ingatlan területét, és annak környezetét rendben tartani, ott a gyomok allergén növények elszaporodását, virágzását folyamatosan megakadályozni.

Amennyiben, ezen kötelezettségének nem, vagy csak részlegesen tett eleget, felszólítjuk, hogy a terület rendbetételéről gondoskodjék a gyommentesítés végezze, végeztesse el.

Aki ezen felszólításnak nem tesz eleget 50.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.

Ezért kérünk mindenkit, hogy a fenti intézkedés elkerülése érdekében a kaszálásról, a parlagfű és más allergén gyomnövények irtásáról haladéktalanul gondoskodjon!

Vértesacsa Község Önkormányzata

Tájékoztatás áramszünetről

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleit, hogy folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózatán. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Ezért 2017. év május hó 22-23. nap (hétfő,kedd) 8:00-tól 16:00-ig hálózat karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz a József Attila utca teljes hosszában.

A balesetek megelőzése érdekében felhívják a fogyasztók figyelmét, hogy amennyiben áramfejlesztőt használnak, akkor áramszolgáltatói engedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra kötni - még a közcélú hálózatról leválasztott módon is -, szigorúan tilos!

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt a szolgáltató a fogyasztók megértését kéri!

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

Vértesacsa Község Önkormányzata - a szünidei gyermekétkeztetés keretében - ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.

Vértesacsa Község Önkormányzata a 2016/2017. tanévben a nyári tanítási szünet időtartamára eső, a jogszabályban előírt 43 munkanapot az alábbiakban határozta meg:

2017. július 04. napjától 2017. augusztus 31. napjáig.

Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda beiratkozási rendjéről és a nyári zárva tartásáról szóló 22/2017.(II.01.) számú határozata értelmében, az Óvoda nyári zárva tartás időpontja:

2017. július 31. napjától 2017. augusztus 31. napjáig.

Fentiekre való tekintettel, az óvodaköteles gyermekek kizárólag az óvoda zárva tartásának idején jogosultak a szünidei gyermekétkeztetés igénybe vételére.

Vértesacsa Község Önkormányzata a nyári tanítási szünet időtartama alatti munkanapokon, a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelének lehetőségével oldja meg.

Az étel a Reményik Sándor Református Általános Iskola Kazay Endre Német Nemzetiségi Tagintézménye (8089 Vértesacsa, Vendel tér 17.) épületében kerül kiadásra 11.00 és 12.00 óra között.

Az étel elszállításához szükséges ételhordóról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia.

Vértesacsa, 2017. május 9.

Dr. Sisa András jegyző s.k.

4. oldal / 26