Beszámoló a 2021.évi eseményekről, az önkormányzat gazdálkodásáról és a 2022. évre vonatkozó főbb célok meghatározása

 

Testületi üléseink száma soros 1 db, rendkívüli 7 db, zárt ülés 0 db a mai napig. Határozatok száma 89, ebből polgármesteri határozatok 38, rendeletek száma 5, ebből polgármesteri rendelet 4.

Költségvetési főösszegünket 206.103.270,-Ft-ban állapítottuk meg.

A 2021-es évi működésünket-a koronavírus-járványnak és az iparűzési adóval kapcsolatos kormányzati intézkedésnek köszönhetően-első sorban az óvatosság jellemezte. Az iparűzési adó-kompenzáció végül az év folyamán két részletben, júniusban és októberben érkezett meg a számlánkra összesen 8.519.072.Ft. összegben.

 

Felújítások, fejlesztések, pályázatok:

 

A 2021-es esztendőben beadott,illetve nyertes pályázataink:

Sorsz.

Pályázat címe

Igényelt támogatás

Elnyert támogatás

Tervezett önerő

1

VP Építés pályázat 2020

10 365 443

5 999 999

4 365 444

2

VP rendezvény pályázat 2020

916 625

0

152 100

3

Vis maior üregbeszakadás 2020

7 336 917

6 029 000

1 307 917

4

Vis maior villámárvíz 2020

143 374 491

67 403 000

 7 490 170

5

MFP-BJA/2020. Járda felújítás pályázat

4 752 661

4 752 659

0

6

Önkormányzati fejl. pályázat 2021.

17 523 900

17 523 900

3 092 454

7

MFP-ÖTIK/2021/3. Orvosi szolgáltai lakás

59 992 828

59 992 828

0

8

MFP-ÖTIK/2021/4. Orvosi rendelő felújítása

59 995 855

0

0

9

MFP-ÖTIK/2021/6. Közösségi tér fejlesztése pályázat

24 995 024

24 995 024

0

10

MFP-UHK/2021. Útfelújítás pályázat

37 465 504

0

0

11

Zártkertek infrastruturális fejlesztése 2021.

20 787 208

20 787 208

0

12

Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása

1 000 000

1 000 000

0

 

A néhány évvel ezelőtt eltervezett járdaépítő programunkat ebben az évben is folytattuk a Fő utca járdaszakaszainak felújításával. A Dózsa György utca-Lovasberény felé eső településhatár közötti és a Kossuth utca közúti híd közötti szakaszt sikerült felújítanunk 13.733.153 Ft.-ból. A felújítás költségeiből szeretnénk a Magyar Falu Programban elnyert 4.752.659 Ft. támogatást érvényesíteni.

A József Attila utcában bekövetkezett káresemény miatt beadott, nyertes vis maior pályázatunkat sikerült határidőre befejeznünk. Az út alatt keletkezett üreg tömedékelési munkáit a Habbeton Kft. szakemberei végezték el 8.273.288 Ft.értékben.

A 2020-ban bekövetkezett villámárvizek okozta károk helyreállítása érdekében a közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott. A kivitelező STRABAG Általános Építőipari Kft.-vel a szerződéskötés megtörtént.

A Vendel tér útszakaszainak felújítására önkormányzatunk a kivitelezőt (Útéppark Kft.) kiválasztotta, a munkálatok befejezésének határideje: 2022. április 30.

 

Közfoglalkoztatás, közterületek karbantartása:

Jelenleg 7 fő közfoglalkoztatott dolgozik önkormányzatunknál. Közterületeink, parkjaink gondozását, településünk parlagfű mentesítését egész évben megoldottuk. Az előző évekhez hasonlóan aszfaltos és murvás útjainkon a kátyúzási munkálatokat elvégeztük. Dolgozóink közreműködtek a veszélyes fák visszavágásában, kivágásában is. Kivágott fáink pótlására idén 160 db birsalma oltványt sikerült beszerezni, amelyeket hamarosan el fogunk ültetni. Sajnos, december 1-jétől tavaszig a kvóta alapján csak 5 fő foglalkoztatására lesz lehetőségünk, ezért bízunk abban, hogy a tél nem lesz túl barátságtalan.

 

Közösségi Ház, Könyvtár 

A vírushelyzet miatt az elmúlt év sem volt zökkenőmentes. A lehetőségekhez mérten igyekeztünk minél több programot tartani és a könyvtárat működtetni. Kulturális referensünk, Kiss Ildikó jelentős segítséget nyújtott háziorvosi szolgálatunknak a Covid-oltások beadása megszervezésében.   Az épület külső és a födém hőszigetelésére, gáz központi fűtés kialakításra beadott pályázatunk 24.995.024 Ft. támogatásban részesült. A felújítást 2022.év elején szeretnénk megvalósítani.

 

Rendezvényeink

Az évek során bevezetett közösségépítő rendezvényeink többségét (a vírushelyzet szabályait figyelembe véve) lebonyolítottuk. Az augusztus 20-án megtartott Falunapi rendezvény kifejezetten sok érdeklődőt vonzott az általános iskola udvarára,de  Szent Mihály napi programunk is sikeres volt. Falunapi rendezvényünk költségeire pályázati forrásból 1.000.000.Ft.támogatást sikerült elnyernünk.

 

Háziorvosi és Védőnői szolgálat

2021.szeptember1-jétől Dr. Szunyogh Erzsébet háziorvos tart heti három alkalommal helyettesítő rendelést a vértesacsai háziorvosi rendelőben. A „Közreműködői szerződés”, amelyet önkormányzatunk a Sagax-2154 Humánegészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött meg 2022.augusztus 31.-ig szól.

A Vértesacsai Horgász Egyesület felajánlásaként társadalmi munkában elkészült az orvosi és védőnői rendelőnél található előtető. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet az egyesület és a munkálatokat irányító Demeter Emil ácsmester részére a tetszetős kivitelezésért.

A szerkezeti elemek festését közfoglalkoztatott dolgozóink végezték el.

 

Orvosi ügyelet

A közbeszerzési eljáráson ismételten az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. (Debrecen, István u.6.) került kiválasztásra. A fizetendő havi díjunk 259.770 Ft-ról 318.100-Ft-ra emelkedett. 2018-ban ez az összeg még 56.246 Ft volt…

 

Óvoda

Az óvoda épületének energetikai korszerűsítésére beadott nyertes TOP pályázatunk kivitelezői munkálatai még a 2019-es évben befejeződtek. A közel 70 millió Ft-os beruházáshoz önkormányzatunk az építőiparban tapasztalható kedvezőtlen folyamatok miatt 14.105.952,-Ft.-tal volt kénytelen hozzájárulni. A plusz támogatási forrásra igényünket a Magyar Államkincstárhoz még 2018-ban megküldtük,válasz azonban (azóta többször is jeleztük ez irányú igényünket) még a mai napig nem érkezett. Mivel az áldatlan állapotok miatt a pénzügyi elszámolás és a fenntartási időszak azóta sem realizálódott,önkormányzatunk úgy döntött,hogy a plusz forrás iránti kérelmét visszavonja,hogy a kötelező 5 éves fenntartási időszak végre elkezdődhessen. A pénzügyi elszámolás, amelyet a projektmenedzseri feladatokat ellátó Albensis Kft. végez  már folyamatban van, és várhatóan jövő év elején végre zárhatjuk a pályázatot.

 

Támogatásaink 2021-ben:

Arany János tehetséggondozó Program

Rendszeres, és rendkívüli települési támogatások (pl. temetési költségekhez hozzájárulás)

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény

Család-és gyermekjóléti feladatok ellátása

Öt fő részére bölcsődei férőhely biztosítása a Felcsúti Kastély Óvoda és Bölcsőde intézményben

Mikulás csomag (óvoda és iskola)

Óvoda és iskolakezdési támogatás

Óvodás és iskoláskorú gyermekek karácsonyi támogatása

 

2022. évi célok, terveink

- biztonságos működés

- nyertes pályázataink megvalósítása

- pályázati lehetőségek követése, pályázatok beadása

- önkormányzat kijelölt ingatlanjainak esetleges értékesítése

- közösség építő programok szervezése és lebonyolítása

- játszótéri eszközök esetleges bővítése

 

Kovács Zoltán
polgármester

Polgármesteri köszöntő a "Vértesacsa ivóvízminőség-javító program" sajtónyilvános zárórendezvényén

1992 és 1994 között saját kutak fúrására alapozva épült meg községünkben az ivóvízhálózat. Bár az elkészült kutakban található víz kémiai összetétele (magas vas, mangán és ammónia tartalma) indokolttá tette volna, végül a tervezett vastalanító technológia alkalmazása nélkül valósult meg a beruházás. (Ez egyébként akkor kb.10 millió forintba került volna.)

10 éven át Radványi János lelkiismeretes munkájával biztosította számunkra az egészséges ivóvizet, majd a politikai csatározások következtében a DRV Zrt. lett Vértesacsán az ivóvíz ellátásáért felelős szolgáltató. Az idő előrehaladtával mind gyakoribbá váltak a víz minőségét kifogásoló – egyébként jogos – lakossági panaszok. Ettől kezdve okozott egyre nagyobb problémát számunkra a hálózatba jutott, ott leülepedett, a csövek falára rárakódott vas, és mangán iszap.

A 2010-es önkormányzati választás kampányában társaimmal, Radványi Jánossal és Schilling Jánossal a legfontosabb megoldandó feladatként a megfelelő ivóvízminőség biztosítását tűztük ki elsődleges célnak. Az elnyert bizalom után erre csak ráerősített, amikor egy mintavétel után a határértéket elérő nitrit tartalom miatt a kismamáknak és a csecsemőknek heteken át palackozott vizet kellett biztosítanunk.

A jól ismert mondás, mely szerint minden rosszban van valami jó, esetünkben is beigazolódott. Mert hiába a vas és a mangániszapos, nem túl bizalomgerjesztő állagú víz, annak helyreállítására önmagában pályázni nem lehetett. Szerencsénkre viszont az ammónia-nitrát-nitrit jelenléte miatt 2011-ben az első adandó alkalmat megragadva pályázhattunk és nyertünk 10 millió forintot az ivóvízminőség-javításhoz szükséges tervek, engedélyek elkészítésére. Önkormányzatunk a szükséges önerőre is pályázatot nyújtott be, melyet szintén megkaptunk.

Időközben a képviselő-testület döntésének megfelelően a Fejérvíz Zrt. vette át bérüzemeltetés formájában községünkben az ivóvízhálózat üzemeltetését, így a tervezők már a Fejérvíz Zrt. szakemberei közreműködésével állították össze az anyagot. Az elkészült tervekkel és engedélyekkel 2013-ban már a megvalósításra nyújtottunk be újabb pályázatot, amely sajnos első körben forráshiány miatt nem részesült pozitív elbírálásban. Az állam érthető okokból az arzént tartalmazó vízbázisok helyreállítását helyezte előtérbe.

2015 őszén Baki Berta, a Fejérvíz Zrt. Üzemeltetési Osztályának osztályvezető helyettese hívta fel rá a figyelmemet, hogy a megyében megvalósításra váró ivóvízminőség-javító programban részt vevő települések listáján nem szerepel Vértesacsa. Egyikünk sem értette, ez hogyan lehetséges…
Ekkor országgyűlési képviselőnk, Tessely Zoltán segítségét kértük, aki támogatásáráról biztosított bennünket és ígéretet tett arra, hogy közben jár érdekünkben.
2016. márciusában tájékoztatást kaptunk az ivóvízminőség-javító pályázatunk kedvező elbírálásáról, amely a kormány határozat alapján nevesített, kiemelt projekt lett.

A pályázat megvalósításában közreműködő Nemzeti Fejlesztési Programiroda lebonyolította a szükséges közbeszerzési eljárásokat. Az eljárás során kiválasztott Boroszlán Zrt. és Hydrocomp Kft. képviselőivel 2017. június 2-án írtuk alá a kivitelezői szerződéseket.

A Boroszlán Zrt. szakemberei a vízkezelő gépház, míg a Hydrocomp Kft munkatársai a hálózat fejlesztési munkáit végezték el. Jelenleg javában zajlik a próbaüzem, és reményeink szerint hamarosan megkezdődhet a hálózatra termelés.

Vértesacsa Község Önkormányzata és 1875 polgára nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki Magyarország Kormányának a közel 160 millió forintos támogatásért.

Köszönöm a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft, a kivitelező Boroszlán Zrt., Hydrocomp Kft., a műszaki ellenőri feladatokat ellátó Ister Kft., az üzemeltető Fejérvíz Zrt. és a kommunikációért felelős True Colour Kft. szakemberei által elvégzett munkát.

Továbbá köszönöm a segítséget mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ez a projekt megvalósulhasson. Külön is szeretnék köszönetet mondani Baki Bertának és Tessely Zoltánnak, mert az ő támogató közreműködésük nélkül ma biztosan nem ünnepelhetnénk itt.

Kedves Vértesacsai Polgárok! Köszönöm, hogy türelemmel és megértéssel viselték a felújítás során előállt átlagostól eltérő körülményeket, legyen az útfelbontás, -lezárás, vagy akár vízhiány. Bízom benne, hogy hamarosan visszatérhet a mintegy 20-25 évvel ezelőttihez hasonló állapot és a település lakóinak többsége elégedetten kortyolgatja majd az acsai vizet az ásványvíz termelők és forgalmazók nem kis bánatára.
Örömömre szolgál és büszkeséggel tölt el, hogy részese lehettem ennek a nyolc éve elkezdett folyamatnak. Ezért érdemes volt dolgozni.

Kovács Zoltán
polgármester

Felhívás az október 2-i népszavazásra

Tisztelt Vértesacsai Választópolgárok!

Nyugat-Európa vezető politikusainak elhibázott döntései miatt embertömegek indultak el kontinensünk felé a jobb élet reményében. A letelepedni kívánók többségének gondolkodásmódja, vallási beállítottsága gyökeresen eltér Európa nemzetállamainak „őslakóiétól”.

Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent számunkra. A terrorizmus napi probléma lett Európában, e mellett növekedett a bűnözés is. Nem zárható ki, hogy egy olyan modernkori háború kezdetén vagyunk, melyre eddig még nem volt példa a történelemben.

Gondoljuk végig: míg az átlagos európai (magyar) családoknál jó, ha 2 gyermek születik, addig ez a szám ennek többszöröse a bevándorlóknál. Ilyen tendencia mellett nem lesz csoda az, ha elveszítjük a kultúránkat, az értékeinket, a (Nyugat-Európa által már megcsonkított) HAZÁNKAT.

Az október 2-án sorra kerülő népszavazásnak óriási jelentősége van Magyarország, és benne szűkebb hazánk, Vértesacsa számára is.

Támogassuk Magyarország Kormányának kezdeményezését! Ne engedjük, hogy ellenőrizetlen személyazonosságú bevándorlók ezreit telepítsék hazánkba!

Tisztelt Vértesacsai Választópolgárok!

Ezúton is arra kérem Önöket, hogy 2016.október 2-án vasárnap 6 és 19 óra között áldozzanak negyed órát szabadidejükből arra, hogy megerősítsük a Kormány álláspontját.

SZAVAZZUNK NEMMEL!

Kovács Zoltán polgármester

Köszönetnyilvánítás

Vértesacsa Község Önkormányzata és polgárai nevében köszönetemet fejezem ki a Művész Úrnak az általa felajánlott alkotásért. A festmény a házasságkötő teremet díszíti.

Kovács Zoltán
polgármester

1. oldal / 2