Meghívó Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésére

2019. október 29-án 16 óra 30 perc kezdettel tartja nyílt, alakuló ülését a Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete.

 

Az ülés helye: Községháza (Vértesacsa, Vörösmarty u.2.)

 

Napirendi pontok:

 

1/ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselő- és polgármester-választás eredményéről

Előterjesztő: Kiss Ildikó HVB Elnök

2/ Az önkormányzati képviselők eskütétele

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

3/ A polgármester eskütétele

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

4/ A polgármesteri program ismertetése (szóbeli)

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

5/ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatnak felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

6/ Az alpolgármester megválasztása, eskütétele

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

7/ A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

8/ A Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

9/ Egyéb bejelentések:

  1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
  2. Köztartozás mentesség igazolásához szükséges tájékoztatás megadása
  3. Tájékoztatás az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

10/ Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 6/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

11/ Az Óvoda gyermekétkeztetésre megkötött Szolgáltatási szerződés 1. számú módosítása

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

12/ Döntés a Vértesacsa belterületi 1425/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről szóló 133/2019. (IX.30.) számú határozatának módosításáról

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

13/ Döntés a Vértesacsa belterületi 140 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

 

Vértesacsa, 2019.október 25.

 

  Kovács Zoltán s.k.

   polgármester

Közmeghallgatás

2019. november 20-án 17 óra kezdettel tartja közmeghallgatását Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete.

 

Az ülés helye: Községháza (Vértesacsa, Vörösmarty u.2.)

 

Napirendi pontok:

 

1/ Beszámoló a 2019. évi eseményekről, az önkormányzat gazdálkodásáról és a 2020. évre vonatkozó főbb célok meghatározása

Előterjesztő: Polgármester

2/ Képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatás

Előterjesztő: Polgármester

 

Vértesacsa, 2019. november 7.

 

  Kovács Zoltán s.k.

   polgármester

Képviselő-testület alakuló ülése

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 29-én 17 órakor tartja nyílt, alakuló ülését.

Az ülés helye: Községháza (Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.)

Napirendi pontok:

 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2017. június 18. napján megtartott időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményéről
  Előterjesztő: Kiss Ildikó HVB Elnök
 2. Az Önkormányzati képviselők eskütétele
  Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 3. A Polgármester eskütétele
  Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 4. A Polgármesteri program ismertetése
  Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester
 5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatnak felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 6. Alpolgármester választás, eskütétele
  Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester
 7. Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
  Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző
 8. Bizottsági tagok megválasztása (Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság)
  Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester
 9. Egyéb bejelentések: a. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás b. Köztartozás mentesség igazolásához szükséges tájékoztatás megadása c. Tájékoztatás a kötelező képviselői képzésről
  Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester
 10. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

 

Vértesacsa, 2017.június 26.

Kovács Zoltán polgármester

Alkategóriák