DÁTUM2023 Mar
Hétfő 20

Megújult az iskolakonyha

FaceBook
Az óvoda felújítása mellett a nyár másik nagy feladata az iskolakonyha felújítása volt. A cél a konyha energiahatékonyságának növelése, a 21. századi körülmények megteremtése, illetve az üzembiztosság javítása volt. Az elavult gépészeti és elektromos hálózat cseréje napjainkra elodázhatatlanná vált. Az iskola, az óvoda működéséhez igazodva a tanévkezdésre elkészült a konyha felújítása. Az ünnepélyes átadó ünnepségre 2019. szeptember 19-én délután került sor. A rendezvényen részt vettek a konyha dolgozói, az általános iskola és fenntartójának képviselői, az óvoda az önkormányzat munkatársai, a projekt megvalósításában közreműködő vállalatok, szervezetek képviselői, valamint számos érdeklődő, akik az átadás után megtekinthették a megújult konyhát és kiszolgáló helyiségeit.
 
Kovács Zoltán polgármester köszöntőjében elmondta, hogy "2017. februárjában jelent meg a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése elnevezésű pályázat, melynek keretein belül lehetőség nyílt önkormányzati tulajdonban lévő konyhák építésére, felújítására, eszközeinek beszerzésére.
 
Kezdetben egy nagyobb volumenű, komplex pályázatban gondolkodtunk. Szerettük volna a tulajdonunkban lévő iskolakonyha felújítását, az iskolai főzőkonyha és az ovodai tálalókonyha eszközfejlesztését a pályázat segítségével végrehajtani. Mivel a pályázat megvalósításához önerő (15%) vállalására is szükség volt, egyeztetést kezdeményeztünk iskolánk fenntartójával, a Lovasberényi Református Egyházközséggel a közös pályázás lehetőségeiről. Mivel a fenntartó ekkor éppen az épület energetikai korszerűsítésére lehetőséget adó másik pályázat megvalósításán dolgozott - amely rövidesen realizálódott is -, sajnos nem tudtak csaklakozni hozzánk, ezért a pályázati anyagot önállóan, kizárólag az iskolakonyha felújítására állítottuk össze.
 
A konyha és kiszolgálóhelyiségei mellett az étkezde felújítása is tervben volt, de akkor akadálymentes bejárat és vizesblokk építésére köteleztek volna bennünket, melyet a jelentős költségek és az épület adottságai miatt nem tudtunk vállalni.
 
A 2018. júniusában megszületett döntés alapján a felújításhoz 8.744.361 Ft támogatást nyertünk, a szükséges önerőre és el nem számolható egyéb költségekre pedig 2.651.585 Ft-ot kellett volna biztosítanunk, így a beruházás tervezett költsége 11.395.946 Ft lett volna.
 
Az építőiparban tapasztalhatő jelentős áremelkedés miatt viszont 2019-ben a felújításra leadott árajánlatok közül a 16 millió Ft-os volt a legkedvezőbb, melyet a Pilon Bt. nyújtott be. A jelentős áremelkedés és a megnövekedett önrész ellenére Önkormányzatunk elkötelezte magát a megvalósítás mellett.
Ugyanakkor a Lovasberényi Református Egyházközség segítségét is kértem, hogy lehetőségük szerint járuljanak hozzá a felújításhoz. Erre a Lelkész Úrtól ígéretet is kaptam.
 
A felújítás az egyetlen lehetséges időszakban - a konyha működéséhez igazodva -, július-augusztus hónapban zajlott le.
 
Kicseréltük a konyha és kiszolgáló helyiségeiben található elektromos, víz és lefolyóvezetékeket, beltéri ajtókat. Felújítottuk a konyha dolgozói által használt vizesblokkot. A konyha működéséhez szükséges melegvíz előállítását megújuló energiaforrást használva készíttettük el, az épület tetejére napkollektorok kerülte.
Az elavult gázbojlerek helyett villanybojlerek kerülte beüzemelésre. A helyiségekben a csempék, járólapok cseréje és festés is megtörtént.
 
A kivitelezés során kiépítésre került - többek között - a páraelszívó berendezés is, melyet a pályázat anyaga nem tartalmazott és azt több egyéb előre nem látott tétellel együtt a fenntartó Lovasberényi Református Egyházközség finanszírozta.
 
Köszönöm Magyarország Kormányának és az Európai Úniónak az elnyert támogatást.
Köszönöm Gönczi Éva és Borbély Zoltán pályázatíró munkáját.
Köszönöm Ádám Zsuzsának és Ádám Csabának a műszaki tartalom összeállítását.
Köszönöm a Lovasberényi Református Egyházközség - Hajdú Szabolcs Koppány lelkész úr és az általános iskola - Vuityné Sárándi Klára igazgatóasszony támogatását.
Köszönöm Márkosi Józsefnek (Pilon Bt.) és a bevont alvállalkozóknak a határidőben elkészült színvonalas munkavégzést.
Köszönöm Szivák Miklós felajánlását és az általa elvégzett villanyszerelői munkát.
 
Köszönöm a konyha és az iskola dolgozóinak türelmét és segítségét.
Köszönet a hivatal dolgozóinak és közmunkásainak.
Köszönöm műszaki ellenőrünk, Kovács Péter közreműködését.
 
Bízom benne, hogy az elkészült feljesztésnek köszönhetően a beépített napkollektoros rendszer segítségével sikerül némi energiát megtakarítani és remélem, hogy mesterszakácsaink válláról is sikerül egy kis terhet levenni, hogy ételeikkel továbbra is kivívják fogyasztóik elismerését az óvodában, iskolában, vagy éppen a szociális étkeztetés területén."