DÁTUM2023 Nov
Szerda 29

Kazay Endre

FaceBook

(Nagybánya, 1876. november 10. - Vértesacsa, 1923. április 20.) gyógyszerész, szakíró, polihisztor.

Szülei eredetileg papnak szánták, de 1894-ben, gimnáziumi tanulmányait befejezve egy nagybányai gyógyszertárban kezdte meg gyógyszerészi tevékenységét gyakornokként. Ezt követően még sok helyen dolgozott mint gyógyszertári segéd, -mester, egyetemi tanársegéd, gyógyszertárbérlő és igazgató fővegyész. 1918-ban Vértesacsán megvásárolta a Magyar Korona nevű gyógyszertárat, ahol 1923-ban bekövetkezett haláláig dolgozott.

Rövid (1876-1923), mozgalmas életében több helyszínen és több munkaterületen példát adott egy elkötelezett és zseniális egyéniség életútjával. Kazay nem csak a gyógyszerészetet művelte magas szinte, más szakmai területekkel is tudományos szinten foglalkozott. Gyógyszerészeti, tudományos cikkei, Európa országainak több szaklapjában megjelentek. Könyveket írt gyógyszerészeti területen a szerves kémiáról. Elkészítette - még gyakornoki évei alatt - a - máig használható - Gyógyszerészeti Lexikont, mely egyedülálló volt a maga korában.

Más érdeklődési területet mutató filozófiai témájú kéziratai is vannak, melyek nyomtatásban nem jelentek meg. Gyógyszerészi technológiával foglalkozva: tablettázó, porosztó, injekció letöltő készülékeket tervezett és készített. Kereste a gyógyszerek íz javításának különböző megoldásait. Gyógyszervizsgálati módszereket dolgozott ki. Foglalkozott a szilikát kémiával és a meleg vizű források vizét elemezte.

Tevékenységének állandó működési területe volt a csillagászati megfigyelés, a meteorológiai kutatás. Fényelemzéseket végzett, geológiával és barlang kutatással is foglalkozott. A vízfogyasztás és a megbetegedések összefüggéseit vizsgálta, amit akadémiai szinten publikált. Tanított iskolákban, és egyetemen. A legkülönbözőbb szinteken tartott előadásokat. Verset és színdarabot írt. Német nyelven komponált egyházi dalokat, zenetörténettel foglalkozott és középkori családtörténeti kutatásokat is végzett. Templomi orgonát épített és színdarabban játszott.

Ezek azok, amik a rövid és változatos életútjában mutatják, - a széleskörű érdeklődést, a zseniális alkotó elmét - polihisztori tevékenységét. Nyugtalan természete mindig munkát és alkotást vágyott, de mindennél fontosabb volt számára az emberek szeretete. Gyógyszertári gyógyszerészként teljes tudásával a beteg emberek gyógyulását segítette.

Eredményeit külföldön is elismerték, itthon a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület tiszteletbeli tagjává választották meg.

Kazay öröksége a helyi gyógyszertár emlékszobájában tekinthető meg. Egyrészt ennek az örökségnek a gondozására, fejlesztésére hozták létre 1997-ben a Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítványt, melynek céljai között szerepel egy Kazay Emlékház létrehozása, működtetése és a gyógyszertárakban dolgozó fiatal gyógyszerészek támogatása is.

Élete évszámokban

 • 1876. november 10-én született Nagybányán
 • 1889-től hat gimnáziumi osztályt végez a minoritáknál Nagybányán
 • 1894. augusztusától gyakornok Ember Elek Arany Sas gyógyszertárban Nagybányán
 • 1897. gyakornok Szilágysomlyón Balázs Zsigmond gyógyszertárában
 • 1897. október 29-én gyógyszerész-gyakornoki vizsgát tesz Kolozsvárott
 • 1897-ben jelenik meg első közleménye a Gyógyszerészeti Hetilapban
 • 1897-től gyógyszerész segéd Szilágysomlyón, majd Marosludason, Nagybányán és Debrecenben
 • 1900-ban megjelenik négykötetes műve, a Gyógyszerészi Lexicon Nagybányán
 • 1901. őszétől gyógyszerész hallgató a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen
 • 1903-ban megjelenik az Organicus chemia alapfogalmai c. egyetemi jegyzete Budapesten
 • 1903. június 15-én átveszi gyógyszerészi oklevelét
 • 1903-ban rövid ideig tanársegéd Than Károly kémiai intézetében
 • 1903-tól 1908-ig özvegy Királyi Miklósné gyógyszertárát vezette Ógyallán, közben tudományos kutatásokat folytat a helyi Csillagvizsgáló Intézetben
 • 1905. július 29-én házasságot köt Blahó Arankával
 • 1908-ban megjelenik az Organicus Chemia Alapfogalmai című egyetemi tankönyve Nagybányán
 • 1908 és 1910 között Nagyszlatinán patikatulajdonos.
 • 1909. június 20-án megszületik Adél nevű lánya
 • 1910. január 10-től 1915-ig Budapesten a Galenus Gyógy- és Vegyszergyár (mai nevén: Reanal Finomvegyszergyár) igazgató-fővegyésze
 • 1913-ban jelenik meg a III. Magyar Gyógyszerkönyv elemző módszerei című gyakorlati egyetemi jegyzete Budapesten
 • 1912 és 1915 között a budapesti Drogista Szakiskolában vegytan előadóként működik
 • 1915. március 1-től bérbe veszi Virágh László Szentháromság gyógyszertárát Vaskóhn
 • 1918. szeptemberétől gyógyszertár-tulajdonos a Magyar Korona gyógyszertárban Vértesacsán
 • 1919-ben az Egészségügyi Népbiztosság a Fejér vármegyei gyógyszertárak felügyelőjévé nevezi ki
 • 1920. június 24-én megszületik Brigitta nevű lánya
 • 1923. április 20-án meghal Vértesacsán