DÁTUM2023 Sep
Vasárnap 24

Hirdetmény földnek minősülő ingatlanok beazonosítatlan tulajdonosa adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése céljából

FaceBook

A Fejér Megyei Kormányhivatal hivatalból eljárást folytat földnek minősülő ingatlanok beazonosítatlan tulajdonosa adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése céljából.

Az ingatlanok adatai:

Vértesacsa - külterület - 0215/35

Vértesacsa - külterület - 0187/12

Vértesacsa - külterület - 0187/11

Vértesacsa - külterület - 0187/10

A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló adatai:

név: Katona Ferenc

anyja neve: Katona Mária

ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcíme: 7818 Túrkeve, Kisújhegy u. 38.

 

Vértesacsa - külterület - 0246/23

Vértesacsa - külterület - 0246/17

Vértesacsa - külterület - 0246/4

A tulajdonosként bejegyzett személynek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló adatai:

név: Espár Dezső

anyja neve: Dóczi Rebeka

ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett lakcíme: 8093 Lovasberény, Darvas u. 9.

 

Az ingatlanügyi hatóság felhívja a figyelmet, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a jelen Hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.

Részletes információk a mellékelt hirdetményekben olvashatók.