DÁTUM2022 May
Csütörtök 26

Tájékoztatás óvodai- és iskolakezdési települési támogatásról

FaceBook

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves szociális segélykeret összegének figyelembe vételével évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvodai, általános iskolai és középiskolai képzésben részesülő, vértesacsai lakcímmel rendelkezeő gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.

A támogatás iránti kérelmet 2020. augusztus 21. és szeptember 30. között lehet benyújtani a mellékelt formanyomtatványon, mely ügyfélfogadási időben a Községházán is átvehető. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

A támogatás tövábbi feltétele, hogy amennyiben a gyermek, fiatal felnőtt nem a helyi óvodába, iskolába jár, a kérelemhez iskolalátogatási igazolást mellékelni szükséges.

A támogatás mértéke 2020. évben egységesen 5.000 Ft/fő.

Kérem, lehetőség szerint a gyorsabb ügyintézés érdekében bankszámlaszámot megadni szíveskedjen!

Vértesacsa, 2020. augusztus 12.

Vértesacsa Község Önkormányzata nevében:

Kovács Zoltán
polgármester