DÁTUM2023 Nov
Szerda 29

Beszámoló a 2021.évi eseményekről, az önkormányzat gazdálkodásáról és a 2022. évre vonatkozó főbb célok meghatározása

FaceBook

 

Testületi üléseink száma soros 1 db, rendkívüli 7 db, zárt ülés 0 db a mai napig. Határozatok száma 89, ebből polgármesteri határozatok 38, rendeletek száma 5, ebből polgármesteri rendelet 4.

Költségvetési főösszegünket 206.103.270,-Ft-ban állapítottuk meg.

A 2021-es évi működésünket-a koronavírus-járványnak és az iparűzési adóval kapcsolatos kormányzati intézkedésnek köszönhetően-első sorban az óvatosság jellemezte. Az iparűzési adó-kompenzáció végül az év folyamán két részletben, júniusban és októberben érkezett meg a számlánkra összesen 8.519.072.Ft. összegben.

 

Felújítások, fejlesztések, pályázatok:

 

A 2021-es esztendőben beadott,illetve nyertes pályázataink:

Sorsz.

Pályázat címe

Igényelt támogatás

Elnyert támogatás

Tervezett önerő

1

VP Építés pályázat 2020

10 365 443

5 999 999

4 365 444

2

VP rendezvény pályázat 2020

916 625

0

152 100

3

Vis maior üregbeszakadás 2020

7 336 917

6 029 000

1 307 917

4

Vis maior villámárvíz 2020

143 374 491

67 403 000

 7 490 170

5

MFP-BJA/2020. Járda felújítás pályázat

4 752 661

4 752 659

0

6

Önkormányzati fejl. pályázat 2021.

17 523 900

17 523 900

3 092 454

7

MFP-ÖTIK/2021/3. Orvosi szolgáltai lakás

59 992 828

59 992 828

0

8

MFP-ÖTIK/2021/4. Orvosi rendelő felújítása

59 995 855

0

0

9

MFP-ÖTIK/2021/6. Közösségi tér fejlesztése pályázat

24 995 024

24 995 024

0

10

MFP-UHK/2021. Útfelújítás pályázat

37 465 504

0

0

11

Zártkertek infrastruturális fejlesztése 2021.

20 787 208

20 787 208

0

12

Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása

1 000 000

1 000 000

0

 

A néhány évvel ezelőtt eltervezett járdaépítő programunkat ebben az évben is folytattuk a Fő utca járdaszakaszainak felújításával. A Dózsa György utca-Lovasberény felé eső településhatár közötti és a Kossuth utca közúti híd közötti szakaszt sikerült felújítanunk 13.733.153 Ft.-ból. A felújítás költségeiből szeretnénk a Magyar Falu Programban elnyert 4.752.659 Ft. támogatást érvényesíteni.

A József Attila utcában bekövetkezett káresemény miatt beadott, nyertes vis maior pályázatunkat sikerült határidőre befejeznünk. Az út alatt keletkezett üreg tömedékelési munkáit a Habbeton Kft. szakemberei végezték el 8.273.288 Ft.értékben.

A 2020-ban bekövetkezett villámárvizek okozta károk helyreállítása érdekében a közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott. A kivitelező STRABAG Általános Építőipari Kft.-vel a szerződéskötés megtörtént.

A Vendel tér útszakaszainak felújítására önkormányzatunk a kivitelezőt (Útéppark Kft.) kiválasztotta, a munkálatok befejezésének határideje: 2022. április 30.

 

Közfoglalkoztatás, közterületek karbantartása:

Jelenleg 7 fő közfoglalkoztatott dolgozik önkormányzatunknál. Közterületeink, parkjaink gondozását, településünk parlagfű mentesítését egész évben megoldottuk. Az előző évekhez hasonlóan aszfaltos és murvás útjainkon a kátyúzási munkálatokat elvégeztük. Dolgozóink közreműködtek a veszélyes fák visszavágásában, kivágásában is. Kivágott fáink pótlására idén 160 db birsalma oltványt sikerült beszerezni, amelyeket hamarosan el fogunk ültetni. Sajnos, december 1-jétől tavaszig a kvóta alapján csak 5 fő foglalkoztatására lesz lehetőségünk, ezért bízunk abban, hogy a tél nem lesz túl barátságtalan.

 

Közösségi Ház, Könyvtár 

A vírushelyzet miatt az elmúlt év sem volt zökkenőmentes. A lehetőségekhez mérten igyekeztünk minél több programot tartani és a könyvtárat működtetni. Kulturális referensünk, Kiss Ildikó jelentős segítséget nyújtott háziorvosi szolgálatunknak a Covid-oltások beadása megszervezésében.   Az épület külső és a födém hőszigetelésére, gáz központi fűtés kialakításra beadott pályázatunk 24.995.024 Ft. támogatásban részesült. A felújítást 2022.év elején szeretnénk megvalósítani.

 

Rendezvényeink

Az évek során bevezetett közösségépítő rendezvényeink többségét (a vírushelyzet szabályait figyelembe véve) lebonyolítottuk. Az augusztus 20-án megtartott Falunapi rendezvény kifejezetten sok érdeklődőt vonzott az általános iskola udvarára,de  Szent Mihály napi programunk is sikeres volt. Falunapi rendezvényünk költségeire pályázati forrásból 1.000.000.Ft.támogatást sikerült elnyernünk.

 

Háziorvosi és Védőnői szolgálat

2021.szeptember1-jétől Dr. Szunyogh Erzsébet háziorvos tart heti három alkalommal helyettesítő rendelést a vértesacsai háziorvosi rendelőben. A „Közreműködői szerződés”, amelyet önkormányzatunk a Sagax-2154 Humánegészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött meg 2022.augusztus 31.-ig szól.

A Vértesacsai Horgász Egyesület felajánlásaként társadalmi munkában elkészült az orvosi és védőnői rendelőnél található előtető. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet az egyesület és a munkálatokat irányító Demeter Emil ácsmester részére a tetszetős kivitelezésért.

A szerkezeti elemek festését közfoglalkoztatott dolgozóink végezték el.

 

Orvosi ügyelet

A közbeszerzési eljáráson ismételten az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. (Debrecen, István u.6.) került kiválasztásra. A fizetendő havi díjunk 259.770 Ft-ról 318.100-Ft-ra emelkedett. 2018-ban ez az összeg még 56.246 Ft volt…

 

Óvoda

Az óvoda épületének energetikai korszerűsítésére beadott nyertes TOP pályázatunk kivitelezői munkálatai még a 2019-es évben befejeződtek. A közel 70 millió Ft-os beruházáshoz önkormányzatunk az építőiparban tapasztalható kedvezőtlen folyamatok miatt 14.105.952,-Ft.-tal volt kénytelen hozzájárulni. A plusz támogatási forrásra igényünket a Magyar Államkincstárhoz még 2018-ban megküldtük,válasz azonban (azóta többször is jeleztük ez irányú igényünket) még a mai napig nem érkezett. Mivel az áldatlan állapotok miatt a pénzügyi elszámolás és a fenntartási időszak azóta sem realizálódott,önkormányzatunk úgy döntött,hogy a plusz forrás iránti kérelmét visszavonja,hogy a kötelező 5 éves fenntartási időszak végre elkezdődhessen. A pénzügyi elszámolás, amelyet a projektmenedzseri feladatokat ellátó Albensis Kft. végez  már folyamatban van, és várhatóan jövő év elején végre zárhatjuk a pályázatot.

 

Támogatásaink 2021-ben:

Arany János tehetséggondozó Program

Rendszeres, és rendkívüli települési támogatások (pl. temetési költségekhez hozzájárulás)

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény

Család-és gyermekjóléti feladatok ellátása

Öt fő részére bölcsődei férőhely biztosítása a Felcsúti Kastély Óvoda és Bölcsőde intézményben

Mikulás csomag (óvoda és iskola)

Óvoda és iskolakezdési támogatás

Óvodás és iskoláskorú gyermekek karácsonyi támogatása

 

2022. évi célok, terveink

- biztonságos működés

- nyertes pályázataink megvalósítása

- pályázati lehetőségek követése, pályázatok beadása

- önkormányzat kijelölt ingatlanjainak esetleges értékesítése

- közösség építő programok szervezése és lebonyolítása

- játszótéri eszközök esetleges bővítése

 

Kovács Zoltán
polgármester