DÁTUM2023 Mar
Hétfő 20

Álláspályázat hivatalsegéd és takarítói munkakörre

FaceBook

Vértesacsa Község Önkormányzata álláspályázatot hirdet hivatalsegéd és takarítói munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel.

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Vértesacsa Község Önkormányzata közigazgatási területe

Munkabér és egyéb juttatások: Mindenkori minimálbér összege (2017.évben bruttó 127.500,-Ft)

Pályázati feltétel: 8 általános iskolai végzettség

Pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok: kézzel írott fényképes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy a megkéréséről szóló igazolás), iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. szeptember 1. napjától

A pályázat beérkezésének határideje: 2017.augusztus 15.

Benyújtásának módja:

  • Postai úton Vértesacsa Község Önkormányzat címére történő megküldéssel (8089 Vértesacsa, Vörösmarty u.2.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat hivatalsegéd és takarítói munkakör betöltésére”.
  • Személyesen: Kovács Zoltán polgármester részére

Elbírálásának határideje: 2017.augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kovács Zoltán polgármester nyújt a 06704508779 telefonszámon.

A munkáltató a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.