DÁTUM2020 Jul
Szombat 04

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési, fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

FaceBook

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően (2018. december 21. előtt) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

Mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól 2019. január elsejétől a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása!

Az 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) illetve az 1960. augusztus 08. után létesített fúrt kútra (kivéve, ha 10 méternél sekélyebb, illetve kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményű szivattyúval működtetett, kizárólag háztartási célokra használatos kutakra) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

A tájékoztató és mellékletei az alábbi hivatkozásra kattintva érhetők el.