Lakossági barnakőszén felmérés

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Magyar Államkincstár kéri az önkormányzatok közreműködését, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Kérjük, hogy a Vértesacsán élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartás egy tagja a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) az jelentse be 2022.09.29. napjáig.

Bejelentését személyesen teheti meg a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy elektronikus úton a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levelével.

Az adatközlés önkéntes és anonim, az adatok felhasználása statisztikai jellegű.

Lakossági igénybejelentés feltételei:

• háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

• egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

• egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Hatósági áras tüzifa

Tisztelt Vértesacsai Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy elindult a hatósági áras tűzifa program.

Vértesacsa község a VADEX Mezőföldi Zrt. területéhez tartozik.

Az erdőgazdaságnál a 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1. szám alatt (hétfő, szerda és péntek 8-12), illetve a 06/22-510-500 telefonszámon lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal.

Háztartásonként 10 erdei köbméter mennyiségben van lehetőség vásárlásra.

Vértesacsa Község Önkormányzata

Többgenerációs házak rezsikedvezménye

A Kormány döntése szerint a többgenerációs lakóépületekben együtt élő családok is rezsicsökkentett áron juthatnak földgázhoz, ha erről az élethelyzetről igazolással rendelkeznek.

Ajogszabály alapján, ha egy család több generációja osztozik és életvitelszerűen együtt él ugyanabban a több lakásból álló ingatlanban, ugyanazon a mérőórán is vannak, akkor az állam lehetővé teszi, hogy a rezsicsökkentett áron jussanak hozzá a földgázhoz. Ezt az élethelyzetet hatósági bizonyítvánnyal kell alátámasztani a gázszolgáltató felé. 

A hatósági bizonyítvány kiállításához az alábbi kérelmet kell kitölteni.

A gázszolgáltató bármikor kérheti az adott ingatlan hatósági ellenőrzését, amit a vagy az önkormányzat, vagy a kormányhivatal folytat le. Amennyiben csalásra derül fény, az elkövetők a versenypiaci ár másfélszeresét kell kifizessék kártérítésként!

Óvoda-, és iskolakezdési támogatás

Tisztelt Szülők!

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves szociális segélykeret összegének figyelembe vételével évi egyszeri alkalommal óvoda-iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvodai, általános iskolai és középiskolai képzésben részesülő, vértesacsai lakcímmel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.

A támogatás iránti kérelmet 2022. augusztus 21. és szeptember 30. között lehet benyújtani a mellékelt kérelem nyomtatványon. A nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Községházán kihelyezett asztalról is átvehető. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

A támogatás további feltétele, hogy amennyiben a gyermek, fiatal felnőtt nem a helyi óvodába, iskolába jár, a kérelemhez iskolalátogatási igazolást mellékelni szükséges.

A támogatás mértéke 2022. évben egységesen 5000 Ft/fő.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérelmükben bankszámlaszámot megadni szíveskedjenek!

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a kérelmek beérkezési sorrendben, a beérkezéstől számított 8 napon belül kerülnek feldolgozásra, a támogatások a határozatok átvételétől számított 10 napon belül kerülnek kiutalásra!

Vértesacsa Község Önkormányzata nevében:

Kovács Zoltán
polgármester

4. oldal / 47