Hatósági áras tüzifa

Tisztelt Vértesacsai Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy elindult a hatósági áras tűzifa program.

Vértesacsa község a VADEX Mezőföldi Zrt. területéhez tartozik.

Az erdőgazdaságnál a 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1. szám alatt (hétfő, szerda és péntek 8-12), illetve a 06/22-510-500 telefonszámon lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal.

Háztartásonként 10 erdei köbméter mennyiségben van lehetőség vásárlásra.

Vértesacsa Község Önkormányzata

Többgenerációs házak rezsikedvezménye

A Kormány döntése szerint a többgenerációs lakóépületekben együtt élő családok is rezsicsökkentett áron juthatnak földgázhoz, ha erről az élethelyzetről igazolással rendelkeznek.

Ajogszabály alapján, ha egy család több generációja osztozik és életvitelszerűen együtt él ugyanabban a több lakásból álló ingatlanban, ugyanazon a mérőórán is vannak, akkor az állam lehetővé teszi, hogy a rezsicsökkentett áron jussanak hozzá a földgázhoz. Ezt az élethelyzetet hatósági bizonyítvánnyal kell alátámasztani a gázszolgáltató felé. 

A hatósági bizonyítvány kiállításához az alábbi kérelmet kell kitölteni.

A gázszolgáltató bármikor kérheti az adott ingatlan hatósági ellenőrzését, amit a vagy az önkormányzat, vagy a kormányhivatal folytat le. Amennyiben csalásra derül fény, az elkövetők a versenypiaci ár másfélszeresét kell kifizessék kártérítésként!

Óvoda-, és iskolakezdési támogatás

Tisztelt Szülők!

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves szociális segélykeret összegének figyelembe vételével évi egyszeri alkalommal óvoda-iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvodai, általános iskolai és középiskolai képzésben részesülő, vértesacsai lakcímmel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.

A támogatás iránti kérelmet 2022. augusztus 21. és szeptember 30. között lehet benyújtani a mellékelt kérelem nyomtatványon. A nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Községházán kihelyezett asztalról is átvehető. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

A támogatás további feltétele, hogy amennyiben a gyermek, fiatal felnőtt nem a helyi óvodába, iskolába jár, a kérelemhez iskolalátogatási igazolást mellékelni szükséges.

A támogatás mértéke 2022. évben egységesen 5000 Ft/fő.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérelmükben bankszámlaszámot megadni szíveskedjenek!

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a kérelmek beérkezési sorrendben, a beérkezéstől számított 8 napon belül kerülnek feldolgozásra, a támogatások a határozatok átvételétől számított 10 napon belül kerülnek kiutalásra!

Vértesacsa Község Önkormányzata nevében:

Kovács Zoltán
polgármester

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény, valamint a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján Magyarországon 2022. október 1. és 2022. november 28. napja között népszámlálás kerül végrehajtásra.

A népszámlálást megelőzően (2022. szeptember 15. és szeptember 30. között) a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről, a válaszadás módozatairól (pl. az online internetes kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi magyarországi címre. 

Az adatgyűjtés, a mai kor igényeinek megfelelően, egyrészt az interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír alapú kérdőívek nélkül 2022. október 1. és november 28. között, az alábbiak szerint:

  • 2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési időszak (az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. éjfélig fogadja el!)
  • 2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés (azon lakosok körében, akik nem töltötték ki az online kérdőívet)
  • 2022. november 21. és november 28. között: pótösszeírás (azon kimaradt lakosok körében, akik az előző két lehetőség közül egyikkel sem éltek) az összeírásból kimaradt személyeknek jelentkezniük kell a helyi népszámlálási felelősnél, aki gondoskodik az ő összeírásukról.
Bővebben: Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

3. oldal / 45