Vértesacsa ivóvízminőség-javító program 

Üdvözöljük a "Vértesacsa ivóvízminőség-javító program" c. projekt honlapján!

Kedvezményezett:
NPF Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Konzorciumi partner:
Vértesacsa Község Önkormányzata
Projekt címe: Vértesacsa ivóvízminőség-javító program
Szerződött támogatás összege: 126 661 149Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 90 %
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2016-00009
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.10.13

A projekt bemutatása


A projekt Vértesacsa közigazgatási területén valósult meg. A község vízellátása a Fejérvíz Zrt. üzemeltetésében levő 3 kútról történt.

A szolgáltatott víz minősége vas, mangán és ammónium tekintetében nem felelt meg a 201/2001 (X.25) Kormányrendeletben foglalt határértékeknek.

A megfelelő minőségű ivóvízszolgáltatás érdekében szükségessé vált egy vízkezelő rendszer kiépítése, valamint a hálózat mosatása, mechanikai tisztítása, továbbá körvezeték kiépítése a pangó vizek kialakulásának megakadályozása érdekében.

A projekt során az ivóvíz minőségének javítása a meglévő III. és IV. számú kút vizét kezelő berendezés létesítésével, az ivóvízhálózat mechanikai tisztításával, mosatásával, és a hálózat körvezetékesítésével valósult meg. A kútvíz vas-, és mangántartalmának csökkentése oxidáló vegyszer (káliumpermanganát) adagolásával, és kvarchomokkal kevert katalitikus töltetű, szűrőkkel valósult meg. A káliumpermanganát adagolásával - a kútvizek vas-, és mangántartalmának oxidálásán kívül - a katalitikus töltet folyamatos regenerálása is megoldottá vált. A vas-, mangántalanított kútvíz ammóniumtartalma törésponti klórozással kerül határérték alá. A törésponti klórozás folyamán a vas- és mangántalanított víz ammónium-ion tartalmát klórral (klórgáz) oxidálva nitrogén gáz keletkezik, így az ammónia koncentráció jóval a megengedett határérték alá csökkenthető. A reakció végbemeneteléhez - a gyakorlati tapasztalatok szerint - elégséges az aktívszén töltetű szűrők víztere. A kútvizek alacsony szervesanyag tartalma miatt kismennyiségben keletkező egészségre ártalmas vegyületek (AOX, THM), és a víz felesleges klórtartalmának adszorbeálása érdekében a törésponti klórozás után granulált aktívszénnel (AQUACARB 207C) töltött szűrőn vezetjük át a kezelt vizet. Mivel a tervezett granulált aktívszén töltetű szűrő az esetlegesen keletkező káros vegyületeken kívül a feleslegben alkalmazott klórt is megköti, ezért a fertőtlenítéshez szükséges klórmennyiséget a szűrést követően pótolni kell. Ennek érdekében a fentiek szerint kezelt vízben klórgáz adagolással (utóklór) biztosítjuk a fertőtlenítő célú klóradagot. Az utóklórozás mennyiségének próbaüzem alatti beszabályozásával biztosítható a hálózati vízben a szükséges szabad klór mennyiség. A hálózatba juttatott kezelt vízben maradó, kb. 0,2-0,3 mg/l szabad klórtartalom megfelelő védelmet nyújt a hálózati víz bakteriális elfertőződése ellen. A kezelt kútvíz a meglévő, felújításra kerülő 2 x 50 m3-es térszíni kezeltvíz tározókba, majd a meglévő, felújításra kerülő nyomásfokozó aknába telepítésre kerülő, tervezett nyomásfokozó szivattyúk segítségével a hálózatba, és a meglévő, felújításra kerülő ellennyomó rendszerű 2 x 100 m3-es magastározóba jut. A vas-, és mangántalanító szűrők tisztított vízzel történő visszaöblítésekor keletkező zagyvíz a tervezett vasiszap ülepítőbe kerül. Az aktívszén töltetű szűrők kezelt vízzel való időszakonkénti visszaöblítése csak a töltet fellazítására szolgál. A szűrők visszamosatása ez esetben is csak vízzel történik, az öblítővizet kezelt vízzel biztosítjuk. Az aktívszén szűrők visszaöblítésekor keletkező zagyvíz szintén a vasiszap ülepítőbe kerül. A zagyvizek ülepítését követően a dekantált víz a 28/2004.(XÍI.25.) KvVM rendeletben előírt, az állandó vízfolyásba való bevezetés esetén alkalmazandó küszöbértékeknek megfelelő minőségben - kb. 200 fm hosszú, 0 63 mm méretű KPE vezetéken keresztül - a közcsatornába jut. A zagyvíz ülepítése során évente keletkező 8 m3 kb. 96-98 % víztartalmú iszapot 6 havonta kommunális hulladéklerakóba lehet szállítani, a 3 évente kicserélésre kerülő 2,4 m3 aktívszénnel együtt.

Az Ivóvízminőség-javító projekt célja Vértesacsa vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása volt.


Események


Galéria

KAPCSOLAT

Vértesacsa Község Önkormányzata
Kovács Zoltán,  Polgármester
Telefon: +36 (22) 594 041
E-mail: hivatal@vertesacsa.hu