Álláshirdetés német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Német Nemzetiségi Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.

Bővebben: Álláshirdetés német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

A Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjének tájékoztatása

 Tisztelt Szülők!

Ismételten tájékoztatom Önöket, hogy az óvodánk 2014-2015-ös nevelési évének első nevelési napja: 2014. szeptember 1. (hétfő)

Erre a napra minden gyermeknek rendelünk ételt (akik már jártak óvodába).

Aki hétfőn még nem hozza gyermekét, az augusztus 28-án (8-16 óráig) vagy 29-én (12 óráig) lemondhatja az alábbi telefonszámon :

+36 70/450-8775

A leendő kiscsoportosok szüleivel a beiratkozáskor megbeszéltek szerint, augusztus 25., 26., 27., 28., 29-én és szeptember 1., 2., 3., 4., 5. napokon lebonyolításra kerülő családlátogatások alkalmával egyeztetjük a beszoktatás időpontját.

Családlátogatásra augusztus 25-én telefonon fogunk jelentkezni a családokhoz.

A csoportjukat ismétlő kiscsoportosok természetesen már szeptember 1-jén (hétfőn) kezdhetik az óvodát.

Egyéb tudnivalókról szeptember hónapban, a szülői megbeszélés alkalmával tájékoztatjuk a szülőket. Ennek időpontjáról a szeptember elsejei héten tájékoztatunk mindenkit az óvodai faliújságon, illetve a családlátogatásokon.

Tartalmas és egyben kellemes nyári pihenést kívánok Gyermekeik társaságában!

Knausz Andrea óvodavezető

Óvodai beiratkozás

Tisztelt vértesacsai Szülők!

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom a szülőket arról, hogy a Vértesacsa Község Önkormányzatának célja a törvényi előírásoknak eleget téve, lehetőség szerint, valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítani tudja a 3-6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezését.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai ellátás a gyermek 3 éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-ának értelmében tájékoztatom Önöket az Önkormányzati fenntartású óvodába való jelentkezés feltételeiről.

E feladatnak való megfelelés igen nagy terhet ró a fenntartóra, mert községünkben évek óta magas a gyermeklétszám, az önkormányzati fenntartású óvodai férőhelyek száma korlátozott.

Óvodánkban abban az esetben vehető fel 2,5 éves gyermek, ha a településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Bővebben: Óvodai beiratkozás

Álláspályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Vértesacsa Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vértesacsa Község Önkormányzata óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Bővebben: Álláspályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

2. oldal / 2