DÁTUM2020 Apr
Szombat 04

Tájékoztató az óvodai felvételi eljárással kapcsolatosan

FaceBook

Tisztelt Vértesacsai Szülők!

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom a szülőket arról, hogy a Vértesacsa Község Önkormányzatának célja a törvényi előírásoknak eleget téve, lehetőség szerint, valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítani tudja a 3 - 6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezését.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai ellátás a gyermek 3 éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ának értelmében tájékoztatom Önöket az Önkormányzati fenntartású óvodába való jelentkezés feltételeiről.

E feladatnak való megfelelés igen nagy terhet ró a fenntartóra, mert községünkben évek óta magas a gyermeklétszám, az önkormányzati fenntartású óvodai férőhelyek száma korlátozott.

Óvodánkban abban az esetben vehető fel 2,5 éves gyermek, ha a településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Óvoda felvételi körzete: Vértesacsa Község közigazgatási területe

Az Óvoda nemzetiségi nevelést folytató nevelési intézmény. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele az Alapító Okirat szerint biztosított.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A jelentkezéssel egybekötött játékos ismerkedő nap az Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott időpont: 2018. május 7. és 2018. május 8. között időszak (hétfő, kedd: 8.00 - 16.00 óráig tart)

Tájékoztatási nap szülők részére: 2018. május 2. (szerda)

Az óvoda a jelentkezést megelőzően tájékoztatást ad az óvodai beiratkozás rendjéről, az óvodai működéséről, pedagógiai programjáról, egyéb szolgáltatásokról.

Részletes információk: