Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Német Nemzetiségi Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német Nemzetiségi Óvodapedagógusi feladatok elvégzése és minden olyan feladat, amelyet a köznevelési törvény és az óvodai dokumentumok előírnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs készség, kiváló szintű problémamegoldó készség,
 • önálló munkavégzési képesség, empátia,
 • kiváló szintű lelkiismeretesség,
 • gyermekek szeretete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény)
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2014. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Knausz Andrea nyújt, a 06704508775-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (8089 Vértesacsa, Vendel tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Német Nemzetiségi Óvodapedagógus.
 • Személyesen: Knausz Andrea, Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A döntés a pályázati anyag és az interjún tapasztaltak alapján születik meg.

A pályázat elbírálásának határideje:

2014. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.felcsutihivatal.hu - 2014. november 10.
 • Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeinek hirdetőtáblája - 2014. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.