Tájékoztató az óvodai felvételi eljárással kapcsolatosan

Tisztelt Vértesacsai Szülők!

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom a szülőket arról, hogy a Vértesacsa Község Önkormányzatának célja a törvényi előírásoknak eleget téve, lehetőség szerint, valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítani tudja a 3 - 6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezését.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai ellátás a gyermek 3 éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ának értelmében tájékoztatom Önöket az Önkormányzati fenntartású óvodába való jelentkezés feltételeiről.

E feladatnak való megfelelés igen nagy terhet ró a fenntartóra, mert községünkben évek óta magas a gyermeklétszám, az önkormányzati fenntartású óvodai férőhelyek száma korlátozott.

Óvodánkban abban az esetben vehető fel 2,5 éves gyermek, ha a településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Óvoda felvételi körzete: Vértesacsa Község közigazgatási területe

Az Óvoda nemzetiségi nevelést folytató nevelési intézmény. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele az Alapító Okirat szerint biztosított.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A jelentkezéssel egybekötött játékos ismerkedő nap az Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott időpont: 2018. május 7. és 2018. május 8. között időszak (hétfő, kedd: 8.00 - 16.00 óráig tart)

Tájékoztatási nap szülők részére: 2018. május 2. (szerda)

Az óvoda a jelentkezést megelőzően tájékoztatást ad az óvodai beiratkozás rendjéről, az óvodai működéséről, pedagógiai programjáról, egyéb szolgáltatásokról.

Részletes információk:

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Az óvodai beíratás 2017. május 8-án, hétfőn és május 9-én, kedden 8-16 óra között lesz az óvodában, melyre a szülőket és leendő óvodás gyermekeiket is szeretettel várjuk.

A nap folyamán közös játékra és ismerkedésre is lesz lehetőség az oviban!

Beíratni azokat a gyermekeket kötelező, akik 2017. augusztus 31. napig betöltik a 3. életévüket!

A beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek

- személyi igazolványát

- lakcím kártyáját

- TAJ kártyáját

- oltási kiskönyvét,

valamint a szülő személyi igazolványát és lakcím kártyáját!

2017. május 3-án 9 órára várjuk a leendő beiratkozó gyermekek szüleit, ismerkedés céljából! Erre az alkalomra kizárólag a Szülőket várjuk, akik megismerkedhetnek a leendő kiscsoportosok Nevelőivel, az óvodával, feltehetik az óvodával, beíratással kapcsolatos kérdéseiket.

Szeretettel várunk minden érintettet!

Knausz Andrea óvodavezető

Tájékoztató az óvodai felvétel eljárásáról

Tisztelt Vértesacsai Szülők!

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy a Vértesacsa Község Önkormányzatának célja a törvényi előírásoknak eleget téve, lehetőség szerint, valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítani tudja a 3-6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezését.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai ellátás a gyermek 3 éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart.

A 20/2012. (VIII.13.) EMMI rendelet 20. §-ának értelmében a mellékelt dokumentumban tájékoztatjuk Önöket az Önkormányzati fenntartású óvodába való jelentkezés feltételeiről.

Álláshirdetés német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

Vértesacsa Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Német Nemzetiségi Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Bővebben: Álláshirdetés német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére

1. oldal / 2