DÁTUM2018 Dec
Szerda 12

Pályázat közművelődési referens és könyvtáros munkakör betöltésére

FaceBook

Vértesacsa Község Önkormányzata pályázatot hirdet közművelődési referens és könyvtáros munkakör betöltésére teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok: ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott feladatokat, művelődésszervezői feladatokat, könyvtárosi feladatokat, a pályázatok benyújtásával kapcsolatos feladatokat.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, középfokú közművelődési szakképesítés, vagy annak két éven belüli megszerzésének vállalása, valamint könyvtárosi végzettség, vagy annak két éven belüli megszerzésének vállalása; felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások); büntetlen előélet; magyar állampolgárság; cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előny jelent: művelődésszervező, rendezvényszervező egyéb végzettség; pályázatírással/lebonyolítással kapcsolatos tapasztalat; munkakörrel összefüggő tapasztalat; idegen nyelv ismeret

A pályázat részeként benyújtható iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény), írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A Munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zoltán nyújt, a 07604508779 telefonszámon.

A pályázati kiírás megtekinthető: