Pályázat közművelődési referens és könyvtáros munkakör betöltésére

Vértesacsa Község Önkormányzata pályázatot hirdet közművelődési referens és könyvtáros munkakör betöltésére teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok: ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott feladatokat, művelődésszervezői feladatokat, könyvtárosi feladatokat, a pályázatok benyújtásával kapcsolatos feladatokat.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, középfokú közművelődési szakképesítés, vagy annak két éven belüli megszerzésének vállalása, valamint könyvtárosi végzettség, vagy annak két éven belüli megszerzésének vállalása; felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások); büntetlen előélet; magyar állampolgárság; cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előny jelent: művelődésszervező, rendezvényszervező egyéb végzettség; pályázatírással/lebonyolítással kapcsolatos tapasztalat; munkakörrel összefüggő tapasztalat; idegen nyelv ismeret

A pályázat részeként benyújtható iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény), írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A Munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zoltán nyújt, a 07604508779 telefonszámon.

A pályázati kiírás megtekinthető: 

 

Rajzpályázat

Kedves gyerekek!

A Vértesacsai Közösségi Ház rajzpályázatot ír ki három korosztályban:

  • I. korcsoport 3-5 éves
  • II. korcsoport 6-8 éves
  • III. korcsoport 9-11 éves korig

Témája: Őszi hónapok (pl.: becsengettek; őszi fák, virágok, gyümölcsök; őszi táj; szüret…)

Technika: szabadon választott

Rajzlap mérete A4 (nevet, életkort a lap hátuljára kérnénk ráírni)

Beadási határidő: 2014.10.31.

Minden résztvevő oklevelet kap, korosztályonként az első három helyezettet hirdetjük ki, ők ajándékcsomagot vehetnek át.

Az eredményhirdetésre a művekből készült kiállítás megnyitóján kerül sor, melyre szeretettel várjuk a falu minden lakosát. (Pontos időpontot a későbbiekben közlünk.)

A pályázatokat a Közösségi Házba kérjük eljuttatni, nevelőkön keresztül, vagy nyitvatartási időben személyesen is leadhatóak Berkesziné Teket Timeánál és Kunos Krisztinánál.

Támogatóink: Zsoldos Iván boltja, Falusi Bolt, Azari Károly boltja, Sarai Attiláné gazdaboltja, Matiszkó Zoltán vállalkozó, Berkeszi János vállalkozó, Bali Ildikó vállalkozó, Barlang söröző, Vértesacsa Község Önkormányzata, Vértesacsáért Egyesület, valamint névtelen adományozók.

Feltámadnak Szent Királyok képzőművészeti kiállítás

"Még mindig él Szent István megtért népe,
még mindég a Szent Király fohászunk tárgya.
Áldott fény hull Krisztus kenyérré váló testére;
Add, hogy érjen hitünk búzakalásza aratásra!"

Sorki Dala Andor: Augusztusi fohász Szent István napon (részlet)

 

Szeretettel meghívjuk Önt, hozzátartozóit és barátait 2014. augusztus 20-án (szerdán) 15 órakor Képzőművészeti kiállításunk megnyitójára.

 

Sorki Dala Andor életmű díjas festő- és grafikusművész Feltámadnak Szent Királyok című kiállítása

 

  • A kiállítást megnyitja Kovács Zoltán Vértesacsa polgármestere

  • A művésszel beszélget Kara Nikoletta a Vértesacsáért Egyesület elnöke 

  • Költeményeit a szerző mondja el.

 

A kiállítás helyszíne: Vértesacsai Közösségi Ház (8089 Vértesacsa, Vendel tér 12., Megközelíthető a 811-es főútról a játszótér melletti bekötőúton.)

 

A kiállítás megtekinthető 2014. augusztus 20-tól szeptember 6-ig. 

A belépés díjtalan!