Hirdetmény földbérleti díjak kifizetéséről

A Vértesacsai Agrárszövetkezet, a Dombos 95. Kft. és a Kontír 95. Kft. (Vértesacsa, Fő u. 78.) értesíti a használatában álló földterületek bérbeadóit, hogy a 2020. évi készpénzes földbérleti díjak kifizetésére 2020. augusztus 12-én (szerdán) 12.00-14.30 óra között kerül sor a Vértesacsa, Fő u. 78. szám alatti irodában.

Kérjük, hogy a kifizetéshez személyi igazolványt (más személyt megillető bérleti díj felvétele esetén meghatalmazást is) hozzanak magukkal.

Az átutalással történő kifizetés 2020. augusztus 12-31. között történik meg.

Vértesacsai Agrárszövetkezet
Dombos 95. Kft.
Kontír 95. Kft.

 

Falunapi rendezvény

Vértesacsa Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját Szent István és Falunapi rendezvényére.

Helyszín: Vértesacsai Általános Iskola udvara.

Időpont: 2020. augusztus 20. csütörtök 15 órától

Sztárvendég: Auguszt Bárió / Ad studio

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos tájékoztatás

Az elmúlt időszakban környezetünkben megjelent nagyszámú szúnyog miatt Önkormányzatunk a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához fordult szúnyoggyérítés kérésével.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatása szerint az országos szúnyoggyérítési program keretében a BM OKF GEK által megbízott szakértők folyamatosan monitorozzák a csípőszúnyog tenyészőhelyek állapotát. A szúnyoggyérítés területi kijelölése, a tényleges kezelések a szúnyogártalom mértékét monitorozó szakértői javaslatok alapján kerülnek meghatározásra, amely alapján a kezelések kizárólag szakmai alapon és ütemezetten történnek. Vértesacsa községet kijelöltük monitoring területnek, a továbbiakban a szakértői vizsgálatok eredménye alapján – amennyiben az jelentős szúnyogártalmat állapít meg, valamint a térségben várható a szúnyogártalom megléte – a terület kezelését elrendeljük.

A szúnyoggyérítésről szóló összefoglaló cikkek, heti ütemtervek (minden hét első munkanapján) és egyéb információk a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a „Lakosság – Szúnyoggyérítés” menüpont alatt folyamatosan közzétételre kerülnek.

A szúnyogok számának csökkentésében, különösen a lakóterületeken a lakosság aktív közreműködése is fontos, a ház körüli tenyészőhelyek felszámolásával nagymértékben hozzájárulhatnak a szervezett védekezés sikeréhez. Kérem, segítse szervezetünk munkáját és az országos program sikerét együttműködésével. A szúnyogok ártalmával és az ellenük való egyéni védekezés lehetőségeivel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központ egy plakátot (felhívást) és egy tájékoztató anyagot készített, amelyek az alábbi linkeken elérhetőek, letölthetőek: https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_plakat.html

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_tajekoztato.html

 

Lakossági tájékoztatás vis maior támogatás igényléséről

Önkormányzatunk igyekszik a legrövidebb úton helyreállítani a villámárvíz által okozott károkat, és lehetőség szerint minden érintettnek segítséget nyújtani.

A kárfelmérés megtörtént a hét folyamán. Megállapíthatjuk, hogy jelentős károk keletkeztek településünk több részén is.

A Vis maior pályázat lehetőségét szeretnénk megragadni. Előzetes költségbecslések alapján az önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyreállításának költsége. Csütörtökön beadtuk a támogatási igényünket. A forráshoz meghatározott feltételrendszer alapján lehet hozzájutni. A jogszabályok által meghatározott szabályoktól Önkormányzatunknak sem szándéka, sem lehetősége sincs eltérni. A határidők az önkormányzat szándékaitól függetlenek. A káresemény maximum 90 százalékára lehet támogatást szerezni, a fennmaradó 10 százalék önrészt önkormányzatunknak kell biztosítani. Igyekezni fogunk ezt az összeget előteremteni, de az önkormányzat lehetőségei is végesek. A várható támogatás kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyreállítását teszi lehetővé. Sajnálatos módon, ha pl. egy árok feletti kocsibeálló károsodott, már arra sem lehet támogatást igényelni.

Jónéhány magántulajdonú ingatlannál az udvart, kertet jelentős iszap borítja. Sajnos ez esetben sincs lehetőség arra, hogy állami forrásból történjen meg az ingatlanok mentesítése. Természetesen ennek ellenére igyekszünk lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtani a bajba jutottaknak az eredeti állapot visszaállításához.

A terjedő rémhírek ellenére a szakhatóságoktól kért és kapott információk alapján ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a lerakódott iszap nem minősül veszélyes hulladéknak. Így azt nem kell speciális módon, erre kijelölt lerakóba elszállíttatni. Önkormányzatunk a település határában már kijelölt egy területet, ahol ez elhelyezhető.

Ha valaki segítségre szorul, jelezze Önkormányzatunknál.

A helyreállítások tekintetében azt mindenképpen meg kell várnunk, amíg a benyújtott kárigényünk ügyében a hatóságok emberei helyszíni bejárás során meghozzák döntésüket a beadott igényeink támogathatóságáról. Ez legkésőbb 30 napon belül fog megtörténni. Erre az időszakra kérjük türelmüket és megértésüket.

Egyúttal mindenkinek köszönetünket fejezzük ki, aki bármilyen módon hozzájárult a mentési és kárelhárítási folyamatok végrehajtásához. Köszönjük, hogy segítették a káresemény során leginkább érintett családokat, az önkéntesek közreműködését a munkálatokban. Kérjük, amennyiben lehetőség engedi a továbbiakban is segítsék ezeket a családokat.

Köszönjük azok munkáját, akik közterületeink helyreállításában vettek részt. Továbbra is szívesen fogadjuk azok felajánlását, akik a további munkálatokban részt tudnak venni.

A károk nagysága és az elbírálás ideje miatt csak a legszükségesebb kárenyhítő munkálatokat tudjuk elvégezni. Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető károkat még a végleges helyreállítás előtt el fogjuk végezni, mivel ez utóbbi több hónapot is igénybe vehet.

Hétfőre várjuk a biztosító szakemberét, ugyanis Önkormányzatunk rendelkezik biztosítással az ingatlanjai tekintetében. A játszótérre külön is rendelkezük biztosítással, ennek helyreállítása a jövőheti kárfelmérést követően kezdődhet meg.

 

A kapcsolódó kormányrendelet és útmutató az alábbi hivatkozásokra kattintva érhetők el:

 

Árvíz és penészgomba - Az allergia

A levonuló ár nyomán a beázott falakon, átnedvesedett bútorokon, elpusztult növényzeten elszaporodnak a penészgombák, amelyek allergiát és asztmát okozhatnak.

Az árvizek nem csak a balesetveszély és az ivóvízbázis fertőzése révén fenyegetik az egészségünket. A megoldási lehetőségekről dr. Magyar Donát, a Budai Allergiaközpont aerobiológusa beszélt.

Allergizáló gombák

Az árvíz során az épületanyag nagy mennyiségű vizet vesz fel, mely a magas vízaktivitású gombák elterjedéséhez vezet. A vízigény alapján ugyanis más penészgomba fajokra számíthatunk egy enyhébb nedvesedés esetén, mint a tartós átázást követően. Az árvizeket követően Stachybotrys, Chaetomium, Ulocladium, Trichoderma, és Aureobasidium gombanemzetségek jelenhetnek meg, melyek allergiát és asztmát okozhatnak.

Vészforgatókönyv az árvíz okozta penészesedés elhárítására

  1. Kárfelmérés. Penészmentesítés előtt kérjen tájékoztatást a biztosítójától a bizonyítékok dokumentálási módjára (fénykép, tárgyi bizonyíték, helyszíni kárbecslés) vonatkozóan. Az egészségkárosodás kockázatának dokumentálására aerobiológiai vizsgálatot is igényelhetnek. Ha a biztosítótársaság megköveteli, a tönkrement tárgyakat tárolja egy lakáson kívüli, zárt, száraz helyen.
  2. Szárítás. A penészgombatelepek kialakulásához általában három nap szükséges a vizesedést követően. Mivel ezek nagy mennyiségű spórát termelnek, ezek újabb penésztelepek kialakulásához vezetnek, tehát minél tovább várunk a penészmentesítéssel, a helyzet annál rosszabb lesz. Amint az elöntött házba vissza lehet térni, el kell kezdeni a penészesedés felszámolását.

Először hazatérve nyissunk ki minden ajtót-ablakot, hogy meginduljon a kiszáradás. A szellőztetést csak akkor szüneteltessük, ha a kültéri levegő relatív páratartalma meghaladja a 60%-ot. A maradék vizet töröljük fel a padlóról. A penészes vagy szennyvízzel átitatott porózus anyagokat távolítsuk el, zárt szemeteszsákban dobjuk ki.

Porózus anyag a tapéta, a gipszkarton, a szigetelőanyagok, a vakolat, a többszörös falfesték-rétegek, szőnyeg, fa- és papír tárgyak, matrac, plüssállatok - ezeket nem lehet kellőképpen megtisztítani, ha bepenészedtek. A spóraterjedését megelőzésére a fertőzött tárgyakat burkoljuk be műanyag zacskóval.

Az átnedvesedett tárgyak kiszárításához vessük be a hősugárzókat, páramentesítőket. Nagy teljesítményű hőlégfúvókat, párátlanítókat bérelhetünk a fal szárítására (ha ehhez áramfejlesztő kell, az nem üzemeltethető beltérben, ablak alatt vagy az erkélyen!). Emellett nagyon fontos, hogy folyamatosan szellőztessünk.

Az átázott szőnyegeket, kárpitokat legtöbbször ki is kell dobni. Ha megmenthető, tisztítsuk ki, fertőtlenítsük, és mielőbb szárítsuk meg. A szennyvízzel átitatott töltőanyagot (szivacs, toll) ne használjuk fel.

Távolítsuk el a gipszkarton falakat, ellenőrizzük a ház szigetelését. Az átázott szigetelés sokáig nedves marad, és rejtett penész kialakulásához vezet, illetve az épületanyagban farontó gombák telepedhetnek meg. A burkolatok visszahelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a szigetelés és a faanyag megszáradt (fa esetén a nedvességtartalom ne legyen 14%-nál magasabb).

A bútorokat és az új burkolatot csak a teljesen kiszáradt épületben tegyék helyre. Az épület kiszárítása türelmet próbáló feladat, hónapokat is igénybe vehet.

  1. Penészmentesítés. Haladjunk helyiségről-helyiségre, fokozatosan izolálva a munkaterületet a lakás többi részétől. A penészgomba-telepek lekaparásával nagy mennyiségű spóra jut a levegőbe. A fertőzött helyiség ajtaját zárjuk le műanyag fóliával, hogy a spórák ne terjedjenek szét a lakásban. A munka közben folyamatosan szellőztessünk. A szellőzőberendezéseket ne üzemeltessük, amíg szakemberek nem tisztították meg. Nagyobb épületekben a bontás során negatív légnyomást kell kialakítani a helyiségben, ezalatt a folyosón pozitív légnyomást kell biztosítani.

- A mosógépben tisztítható textíliákat általában meg lehet menteni, amennyiben a penészgombák nem okoztak maradandó károsodást az anyagukban.

- A nem kárpítozott bútorok is megmenthetők, ennek érdekében az udvaron tisztítsuk meg őket. Ha a penészesedés csak a felületet érinti, hagyjuk a tűző napon, majd söpörjük le a kiszáradt, elpusztult penészt. A résekből szűrős porszívóval eltávolíthatók a lerakódott gombaelemek. Figyelem! Az elhalt spórák is allergizálnak!

- A nem porózus felszínű tárgyakat, mint a műanyag, üveg, beton, különböző fémek stb. könnyen megtisztíthatók a penésztől.

- Az értékes bútorok, könyvek megmentését bízzuk szakértőre, restaurátorra.

  1. Lemosás/fertőtlenítés. A penésztelepek eltávolítását követően jöhet a lemosás és a fertőtlenítés. Ez a résekben és durva felületeken a fizikai eltávolítás után megmaradt gombaelemek és a szennyvízmaradványok miatt feltétlenül szükséges.

A lemosásnál két vödörrel dolgozzunk, egyikben öblítünk, a másikkal lemosunk. A vizet gyakran cseréljük. A tisztításhoz ne használjunk foszfát-tartalmú szereket- a foszfát táplálja a mikroorganizmusokat. A lemosást követően töröljük a felületet szárazra.

A fertőtlenítésre a hypooldat (10 liter vízhez 6 dl háztartási hypo) is megfelelő, ez szagtalanít is. Fertőtleníteni kell a padlót, a falakat, a konyhát és a fürdőszobát is.

A takarítás során legyünk elővigyázatosak. Ne keverjük a különféle tisztítószereket, pl. savakat, ecetet, vízkőoldót hypóval. Bizonyos tisztítószerek egyes felületeken (alumínium, rozsdamentes acél, linóleum) elszíneződést okozhatnak, ezért kezelés előtt érdemes kis területen kipróbálni ezeket. A nagy mennyiségű penészgomba-spóra tartós belélegzése egészségkárosító hatású.

Penészmentesítéskor használjunk kesztyűt, valamint hosszú ujjú és hosszúszárú munkaruhát, zárt cipőt, sapkát. Erős fertőzés esetén viseljünk légszűrő maszkot (a penészgomba spórákhoz ajánlott légszűrő maszkok részecskeszűrő betétje 3M 2125 P2R és  3M 2135 P3 kódszámmal kapható. Minden esetben győződjünk meg arról, hogy a maszk szabályosan illeszkedik és résmentesen zár).

A penész eltávolítását ne magunk végezzük, ha allergiásak vagyunk valamelyik penészgomba-fajra. E munkát ne végezzék 12 év alatti gyermekek, idősek, várandósok, valamilyen immunrendszert gyengítő alapbetegségben illetve légúti megbetegedésben szenvedők. Ez utóbbiak végig tartsák készenlétben a gyógyszereiket.  A fertőtlenítőszerek elpusztítják a penészgombát, de nem akadályozzák meg, hogy ismét megjelenjen a gombatelep. A végső megoldás csak a teljes kiszáradással érhető el.

  1. Ellenőrzés. A fertőzés megszüntetése után kísérjük folyamatosan figyelemmel, hogy nem jelentkezik-e ismét nedvesedés és penészesedés. Ha az épület még nem száradt ki kellőképpen, a tisztítást és a szárítást újra el kell végezni.

12. oldal / 45