Önkormányzatunk igyekszik a legrövidebb úton helyreállítani a villámárvíz által okozott károkat, és lehetőség szerint minden érintettnek segítséget nyújtani.

A kárfelmérés megtörtént a hét folyamán. Megállapíthatjuk, hogy jelentős károk keletkeztek településünk több részén is.

A Vis maior pályázat lehetőségét szeretnénk megragadni. Előzetes költségbecslések alapján az önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyreállításának költsége. Csütörtökön beadtuk a támogatási igényünket. A forráshoz meghatározott feltételrendszer alapján lehet hozzájutni. A jogszabályok által meghatározott szabályoktól Önkormányzatunknak sem szándéka, sem lehetősége sincs eltérni. A határidők az önkormányzat szándékaitól függetlenek. A káresemény maximum 90 százalékára lehet támogatást szerezni, a fennmaradó 10 százalék önrészt önkormányzatunknak kell biztosítani. Igyekezni fogunk ezt az összeget előteremteni, de az önkormányzat lehetőségei is végesek. A várható támogatás kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyreállítását teszi lehetővé. Sajnálatos módon, ha pl. egy árok feletti kocsibeálló károsodott, már arra sem lehet támogatást igényelni.

Jónéhány magántulajdonú ingatlannál az udvart, kertet jelentős iszap borítja. Sajnos ez esetben sincs lehetőség arra, hogy állami forrásból történjen meg az ingatlanok mentesítése. Természetesen ennek ellenére igyekszünk lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtani a bajba jutottaknak az eredeti állapot visszaállításához.

A terjedő rémhírek ellenére a szakhatóságoktól kért és kapott információk alapján ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a lerakódott iszap nem minősül veszélyes hulladéknak. Így azt nem kell speciális módon, erre kijelölt lerakóba elszállíttatni. Önkormányzatunk a település határában már kijelölt egy területet, ahol ez elhelyezhető.

Ha valaki segítségre szorul, jelezze Önkormányzatunknál.

A helyreállítások tekintetében azt mindenképpen meg kell várnunk, amíg a benyújtott kárigényünk ügyében a hatóságok emberei helyszíni bejárás során meghozzák döntésüket a beadott igényeink támogathatóságáról. Ez legkésőbb 30 napon belül fog megtörténni. Erre az időszakra kérjük türelmüket és megértésüket.

Egyúttal mindenkinek köszönetünket fejezzük ki, aki bármilyen módon hozzájárult a mentési és kárelhárítási folyamatok végrehajtásához. Köszönjük, hogy segítették a káresemény során leginkább érintett családokat, az önkéntesek közreműködését a munkálatokban. Kérjük, amennyiben lehetőség engedi a továbbiakban is segítsék ezeket a családokat.

Köszönjük azok munkáját, akik közterületeink helyreállításában vettek részt. Továbbra is szívesen fogadjuk azok felajánlását, akik a további munkálatokban részt tudnak venni.

A károk nagysága és az elbírálás ideje miatt csak a legszükségesebb kárenyhítő munkálatokat tudjuk elvégezni. Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető károkat még a végleges helyreállítás előtt el fogjuk végezni, mivel ez utóbbi több hónapot is igénybe vehet.

Hétfőre várjuk a biztosító szakemberét, ugyanis Önkormányzatunk rendelkezik biztosítással az ingatlanjai tekintetében. A játszótérre külön is rendelkezük biztosítással, ennek helyreállítása a jövőheti kárfelmérést követően kezdődhet meg.

 

A kapcsolódó kormányrendelet és útmutató az alábbi hivatkozásokra kattintva érhetők el: