Vértesacsa Község Önkomrányzata a melléklet szerinti pályázati felhívásban rögzített feltételekkel nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az alábbi kivett, beépítetlen, természetben a Vértesacsa, Fornai utcában található ingatlanokat:

Vértesacsa 1532/4 hrsz-ú 1351 m2,

Vértesacsa 1532/5 hrsz-ú 1519 m2,

Vértesacsa 1532/6 hrsz-ú 1578 m2,

Vértesacsa 1532/7 hrsz-ú 1564 m2,

Vértesacsa 1532/8 hrsz-ú 1552 m2

 

Az ingatlanok megnevezése: kivett, beépítetlen terület.

Tulajdonos: Vértesacsa Község Önkormányzata

Közművesítettség: gázbekötés

 

A pályázati ajánlat benyújtásának helye: Vértesacsa Község Önkormányzata, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: személyesen vagy posta úton zárt borítékban, kérjük ráírni: "Pályázat Vértesacsa 1532/4; 1532/5; 1532/6; 1532/7 és 1532/8 ingatlanok értékesítésére". A pályázat minden oldalát kérjük aláírni.

A pályázat bontásának helye: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.

A pályázat beadásának határideje: 2020. június 5., majd ezt követően folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos. A beérkező pályázatokat Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtást követő soros testületi ülésén bírálja el. Amennyiben a 2020. június 5-i határidőre pályázat nem kerül benyújtásra, úgy a pályázatok a pályázati kiírás, illetőleg az értékesítési szándék visszavonásáig folyamatosan benyújthatók.

Vértesacsa Község Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ingatlan igény szerint előre leegyezetetett időpontban megtekinthető.

A pályázati felhívással kapcsolatban bővebb felvilágosítást Kovács Zoltán polgármestertől a Felcsúit Közös Önkormányzati Hivatal Vértesacsai Kirendeltségén lehet kérni, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve a 06 22 594 040 telefonszámon.