DÁTUM2021 Jan
Hétfő 18

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásáról

FaceBook

A nagyszámú érdeklődésre tekintettel tájékoztatom Vértesacsa község lakosságát, hogy a Kormány - a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27,) Korm. határozatával - községünk 87 db előzetes igénybejelentéssel érintett háztartása számára, természetbeni támogatás biztosítás céljából háztartásonként 12000 Ft összegű költségvetési támogatás nyújtásáról döntött.

A támogatás elosztásának módját, a felhasználás és az elszámolás részletes feltételeit a helyi viszonyok figyelembe vételével a települési önkormányzatnak kell kialakítania az alábbi szigorú szempontok kötelező alkalmazásával:

  • csak 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek támogatásban,
  • a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosultakhoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli,
  • az önkormányzatnak az érintett háztartások részére 2019. december 15-ig kell biztosítania a fűtőanyag átvételének lehetőségét
  • a ténylegesen átadott fűtőanyag ellenértékét 2019. december 31. napjáig kell megfizetni a fűtőanyagot biztosító vállalkozónak

Felhívom a támogatásra jogosultak figyelmét, hogy

  • a támogatás csak természetben nyújtható
  • a Katasztrófavédelem munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrzik az igénybejelentést benyújtó háztartásokat, hogy téli rezsicsökkentésben korábban és más formában nem részesültek-e,
  • a jogosult kérésére egy alkalommal módosítható a természetbeni támogatás formája, a 2018. október 15. napjáig leadott igényfelmérés során felsorolt valamennyi természetbeni támogatásra.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a természetbeni támogatást biztosító szervezetek kiválasztása folyamatban van, a támogatás kiosztásának módjáról hamarosan további tájékoztatást tesz közzé az önkormányzat.

Kovács Zoltán
polgármester