DÁTUM2024 Jun
Hétfő 24

Álláspályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

FaceBook

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 • Fejér megye, 8086 Felcsút, Fő utca 75.
 • Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7) Kormány rendelet 1. sz. melléklet I.16. pontja Pénzügyi igazgatási feladatok; II. 2. pontja Gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények éves költségvetésének, évközbeni módosításainak elkészítése, éves, féléves költségvetési beszámolók, mérlegjelentések készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetés beszámolóinak elkészítése, gazdasági eseményeinek kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartás vezetése, gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, kötelezettség-nyilvántartás vezetése, aktív korúak támogatásának visszaigénylése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Pénzügyi ügyintézőként önkormányzatnál, közös hivatalnál szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásról szóló 2011.évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú iskolai végzettség,
 • Közigazgatási alap és/ vagy szakvizsga megléte

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Sisa András nyújt, a 06-22-594-036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: § Postai úton, a pályázatnak a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8086 Felcsút, Fő utca 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/158/2014 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 3.