DÁTUM2018 Dec
Szerda 12

Sikeresen pályáztunk az óvoda épületének energetikai felújítására

FaceBook

Vértesacsa Község Önkormányzata 55.031.450 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda felújítására a TOP-1.4.1-15 pályázat keretében. Fejér megyében 2017. 04. 28-án, pénteken hirdették ki a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) az idén támogatott helyi pályázatok első körét, amelyek összesített értéke 14,5 milliárd forint. Fejér megye 106 településéből – a megyei jogú városok: Székesfehérvár, és Dunaújváros nélkül - ezúttal 69 kapott fejlesztési pénzt, ami 134 sikeres pályázatot jelent.

Az önkormányzat az általa fenntartott Óvoda épületét a mai kor követelményeinek megfelelően kívánja fejleszteni. A lehetőségek viszont behatároltak. Az óvodaépület fejlesztését a belső elrendezés racionalizálásával, az elektromos hálózat és a vizesblokkok felújításával, az alagsori kazánhelyiség korszerűsítésével, valamint energiahatékonysági beruházásokkal - a két szint homlokzati hőszigetelése, a zárófödém teljes hőszigetelése, a bejárati ajtók cseréje, valamint a teljes központi fűtési rendszer korszerűsítése - szeretnénk megvalósítani.
A beruházásban megújuló erőforrás alkalmazására is sor kerül, az épület elektromos energiaellátását napelemekkel kívánjuk megoldani. Az épület energetikai korszerűsítését és az elvárt energetikai besorolást az energiahatékonysági beruházásokkal (homlokzati és födém hőszigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel, valamint megújuló energia hasznosításával) biztosítjuk. Emellett a fejlesztés fontos eleme a két szintet összekötő kisteher lift (étellift) cseréje, mely biztonsági és higiéniai szempontból is elkerülhetetlen. Jelenleg semmiféle előírásnak nem felel meg.

Az épület jelenlegi GG „átlagost megközelítő” energiaosztálya helyett DD „a korszerűt megközelítő” energiaosztályú lesz. A korszerűtlen, szigeteletlen épületszerkezetek, a szabályozatlan központi fűtés, valamint a nagy energiafogyasztású villanybojlerek használata együttesen eredményezték ezt az állapotot. A felújítás során fontos szempont lesz a fenntarthatóság, az épület energetikai fejlesztése oly módon, hogy a jövőben „a korszerűt megközelítő” lehessen az épület besorolása, sokkal takarékosabb legyen az épület fenntarthatósága, valamint hogy a használóinak mind komfortosabb szolgáltatás legyen biztosítható. Ezt a célt szolgálja a homlokzat és a födémszerkezet hőszigetelése, a fűtésrendszer racionalizálása és korszerűsítése, továbbá megújuló energiaforrás (napelemek) használata. A projektben tervezett fejlesztések hozzájárulnak az intézmény takarékos költségvetéséhez, működési költségeinek csökkentéséhez, a rezsiköltség a korábbinál lényegesen kevesebb költségbe fog kerülni, a csökkenés elérheti akár a 60%-ot is. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a minden tekintetben felújított épületen a meghibásodások, szerviz munkák költsége is elhanyagolható tétellé fog válni a következő években. A projekt, hozzájárul az egészségesebb, zöldebb környezet kialakításához, a környezettudatossági szempontok érvényesítéséhez.

A teljes épületben komplett épületvillamossági felújítás lesz, teljes vezeték- és szerelvénycserével. Mind a gyenge-, mind pedig az erősáramú rendszer megújul, lehetőség szerint a hálózat bővítésével. Az épület elektromos hálózata elavult. A vezetékhálózaton látszik, hogy folyamatos bővítésen, átalakításon esett át. Ennek megszüntetése érdekében teljes vezetékcsere szükséges. Az új szerelvények és az energiatakarékos lámpatestek is a korszerűsítést szolgálják.
Ezzel egy időben lesz kialakítva a teljes új gyengeáramú és informatikai hálózat is, mely az internetbekötést, valamint a riasztórendszer kiépítését is lehetővé teszi.
A felhasznált energiát megújuló erőforrásokkal, napelemekkel kívánjuk előállítani. Az elektromos energia ellátást 10 kW teljesítményű napelemes rendszer fogja biztosítani, melyek a délnyugati tetőfelületre kerülnek.

Mivel az épület valamennyi ablaka korábban már hőszigetelő üvegezésűre lett cserélve, így a továbbiakban a két szint bejárati és udvari kijárati ajtaja, valamint egy teraszajtó lesz kicserélve. Ezek a nyílászárók nem csak épületenergetikai szempontból, hanem szerkezetileg is elavultak. A bejárati ajtókat a természetes megvilágítás és a benapozás érdekében szintén hőszigetelő üvegezettekre kerülnek kicserélésre.

A tömör téglából készült falazatok nem felelnek meg a mai kor energetikai követelményeinek. Az energetikai számításnak megfelelően a földszinten 15 cm, a fűtött alagsornál 12 cm hőszigetelő táblák kerülnek felhelyezésre. Az épület padlásának födém szerkezete csapos gerenda fafödém sártapasztással, alsó oldalon stukatúr vakolattal. A fűtetlen kazánhelyiségnél pedig acélgerendás poroszsüveg födém található. Ezek az épületrészek szintén nem felelnek meg a mai előírásoknak, az épületnek nagy hőveszteséget jelentenek a hűlő felületek. Az energetikai számítás szerint a padlásfödém 25 cm ásványgyapot hőszigeteléssel lesz ellátva, míg a kazánhelyiség fölött az alagsori födém 10 cm EPS hőszigeteléssel.

Felújításra kerülnek a gyermek vizesblokkok, új padló- és csempeburkolat készül, a földszinten akadálymentesítés előírásainak megfelelő mellékhelyiség kerül kialakításra. A hidegburkolatok kicserélésre kerülnek, valamennyi helyiség tisztító festést kap.

A teljes épület mindkét szintjének jelenlegi fűtését 1 db gázkazán látja el. A fűtéskorszerűsítés az egész épületet érinti. A központi fűtés hőtermeléő és földszinti hőleadó berendezései elavultak, a hőleadók helyiségenként nem szabályozhatók. Új energiatakarékos kondenzációs kazán kerül beépítésre. Új, termosztatikus szelepekkel ellátott radiátorokat szerelnek fel. Ez a kialakítás nagyban hozzájárul az energiatakarékos üzemeltetéshez.

Új, minden előírásnak megfelelő étellift kerül beépítésre és beüzemelésre. A jelenleg használatos, sem szabványossági, sem higiéniai szempontból nem megfelelő étellift helyett egy korszerű, statikailag méretezett, rozsdamentes acél szerkezetű kisteher felvonó kerül beépítésre engedélyezés után.