DÁTUM2018 Jul
Szombat 21

Álláshirdetés közművelődési referens és könyvtáros munkakör betöltésére

FaceBook

Vértesacsa Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet közművelődési referens és könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.
 • Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvényben meghatározott feladatokat, művelődésszervezői feladatokat, könyvtárosi feladatokat, a pályázatok benyújtásával kapcsolatos feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, középfokú közművelődési szakképesítés, vagy annak két éven belüli megszerzésének vállalása, valamint könyvtárosi végzettség, vagy annak két éven belüli megszerzésének vállalása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • művelődésszervező, rendezvényszervező egyéb végzettség
 • pályázatírással/lebonyolítással kapcsolatos tapasztalat
 • munkakörrel összefüggő tapasztalat
 • idegen nyelv ismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kiváló szintű kommunikációs készség, kiváló szintű problémamegoldó készség,
 • önálló munkavégzési képesség, empátia,
 • rugalmasság, kitartás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány(vagy annak feladását igazoló szelvény)
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zoltán nyújt, a 22/594-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vértesacsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/170/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési referens és könyvtáros. 
 • Személyesen: Kovács Zoltán polgármester, Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi ülésen, a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A döntés a pályázati anyag és az interjún tapasztaltak alapján születik meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.hu - 2016. február 12.
 • Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeinek hirdetőtáblája - 2016. február 12.
 • www.vertesacsa.hu; www.felcsutihivatal.hu - 2016. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőben, egyhavi munkaidőkeretben a nyitvatartási időre való tekintettel. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.