DÁTUM2020 Nov
Hétfő 30

Pályázati felhívás önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

FaceBook

Vértesacsa Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a Vértesacsa 2506/1 és 2516 helyrajzi számú ingatlanok haszonbérbe adására. A haszonbér bruttó irányára: 10,- Ft/m2/év. A haszonbérleti szerződés időtartama határozott idejű, 5 évre szóló.

A pályázaton csak az vehet részt, aki

  • a vonatkozó jogszabály által meghatározott megfelelő mezőgazdasági és állattenyésztési képesítéssel rendelkezik,
  • földművesként a Földhivatal nyilvántartásba vette,
  • kiállított őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül azonos feltételek teljesítése esetén, aki a területet a pályázat kiírását megelőzően bérelte és határidőben eleget tett a bérlettel kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének, valamint azt a pályázót, aki a pályázati hirdetmény közzétételét megelőző 5 évben vértesacsai állandó lakhellyel rendelkezett.

A bérbeadó kiköti magának azt a jogot, amennyiben valamely bérlő alacsonyabb összegű bérleti díjat ajánl meg, úgy ezen díj mellett 1 éves határozott időtartamú szerződés megkötésére van lehetősége. Amennyiben ezen időtartamon belül magasabb bérleti díjat ajánló bérlő jelentkezik, úgy a polgármesternek lehetősége van a szerződés felbontására, és az új szerződés megkötésére.

A pályázat beadásának határideje folyamatos.

További részletekért kattintson az alábbi képre.