DÁTUM2020 Nov
Hétfő 30

Pályázati felhívás önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

FaceBook

Vértesacsa Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a Vértesacsa 276/1; 39; 354; 358; 392; 396 helyrajzi számú ingatlanok haszonbérbe adására. A haszonbér bruttó irányára: 10,- Ft/m2/év. A haszonbérleti szerződés időtartama határozott idejű, 5 évre szóló. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül azonos feltételek teljesítése esetén, aki a területet a pályázat kiírását megelőzően bérelte és határidőben eleget tett a bérlettel kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének, valamint azt a pályázót, aki a pályázati hirdetmény közzétételét megelőző 5 évben vértesacsai állandó lakhellyel rendelkezett.

A bérbeadó kiköti magának azt a jogot, amennyiben valamely bérlő alacsonyabb összegű bérleti díjat ajánl meg, úgy ezen díj mellett 1 éves határozott időtartamú szerződés megkötésére van lehetősége. Amennyiben ezen időtartamon belül magasabb bérleti díjat ajánló bérlő jelentkezik, úgy a polgármesternek lehetősége van a szerződés felbontására, és az új szerződés megkötésére.

A pályázat beadásának határideje folyamatos.

További részletekért kattintson a képre.