DÁTUM2024 Jul
Szerda 24

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások

FaceBook
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Az alábbi táblázatban megtalálhatók az elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárásokkal kapcsolatos részletes információk:

 

Kezdeményezhető eljárások listája:

 • Építményadóval kapcsolatos adatbejelentési, változás-bejelentési kötelezettségét teljesítése
 • Építményadóval (reklámhordozó) kapcsolatos adatbejelentési, változás-bejelentési kötelezettségét teljesítése
 • Telekadóval kapcsolatos adatbejelentési, változás-bejelentési kötelezettségét teljesítése (reklámhordozó)
 • Magánszemély kommunális adójával kapcsolatos adatbejelentési, változás-bejelentési kötelezettségét teljesítése (reklámhordozó)
 • Idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségét teljesítése (2015-2018 évekre)
 • Idegenforgalmi adó bevallási kötelezettségét teljesítése (2019 évre)
 • Iparűzési adó előlegfeltöltés bevallási kötelezettségét teljesítése (2019 évre)
 • Talajterhelési díj fizetési kötelezettség bejelentése
 • Párlat előálítására alkalmas desztilláló berendezés tulajdonjogával kapcsolatos bejelentés, változásbejelentés
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás teljesítése
 • Jövedelem személyi jövedelemadó alóli mentességének igazolása
 • Iparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
 • Nem távhős hőellátás során kibocsátott co2-kibocsátási különbözet díj bevallása
 • Géjárműadó mentesség igénybevételéhez szükséges bejelentés
 • Iparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2013 évre)
 • Iparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2014 évre)
 • Iparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2015 évre)
 • Iparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2016 évre)
 • Iparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2017 évre)
 • Iparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2018 évre)
 • Iparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2019 évre)
 • Nyilatkozat helyi adómentesség igénybevételéhez
 • Általános adóigazolás
 • Közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolás
 • Nemleges adóigazolás kiadása iránti kérelem
 • Egyéb, az adózó által kért adattartalmú adóigazolás
 • Jövedelemigazolás (termőföld bérbeadás vonatkozásában)
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 • Kérelem adófelfüggesztésre
 • Bevallás előrehozott helyi adóról
 • Bejelentkezés, változás-bejelentés helyi önkormányzati adóhatósághoz
 • Automatikus részletfizetési kérelem
 • Kombinált áruszállítás bejelentése
 • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
 • Megkeresés köztartozás behajtására
 • Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben történő eljárásra
 • Méltányossági kérelem (helyi önkormányzattal szemben fennálló adótartozás esetén)
 • Települési adó (termőföld) bevallási/ adatbejelentési, változásbejelentési kötezettség teljesítése
 • Települési adó (jármű) bevallási/ adatbejelentési, változásbejelentési kötezettség teljesítése
 • Települési adó (tételes) bevallási/ adatbejelentési, változásbejelentési kötezettség teljesítése
 • Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
 • Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
 • Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása
 • Gyermekétkeztetés lemondása
 • Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről
 • Kérelem elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére
 • Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt
 • Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik
 • Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem
 • Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához
 • Ebösszeírás
 • Fa, facsoport kivágása iránti kérelem
 • Jelzálogjog törlése iránti kérelem
 • Adás-vételi és haszonbérelti szerződés közzététele
 • Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése
 • Méhek kiszállításának bejelentése
 • Méhek beszállításának bejelentése
 • Űrlap közigazgatási szerv részére keresetlevél beterjesztéséhez
 • Szálláshely szolgáltató éves adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése
 • Szálloda szálláshely-üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
 • Panzió szálláshely-üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
 • Kemping szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
 • Üdülőház szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
 • Közösségi szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
 • Egyéb szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
 • Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel iránti kérelme
 • Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató adatváltozásról szóló bejelentése
 • Szálloda szálláshely-üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
 • Panzió szálláshely-üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
 • Kemping szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
 • Üdülőház szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
 • Közösségi szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
 • Egyéb szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
 • Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törlés iránti kérelme
 • Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
 • Kereskedő bejelentése a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett változásról
 • Üzlet megszűnésének bejelentése
 • Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése
 • Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése
 • Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
 • Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
 • Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
 • Üzlet, vásár, piac megszűnésének bejelentése
 • Vásár, piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése
 • Helyi termelői piac üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések, kérelmek (üzemeltetés, nyitva tartás, változás bejelentés, megszűnés)
 • Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
 • Vásár, piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
 • Vásár, piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
 • Bevásárlóközpont üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés, megszüntetés)
 • Telepengedély kiadására irányuló kérelem
 • Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése, változás bejelentés
 • Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról, az ipari tevékenység megszüntetéséről
 • A kereskedelmi nyilvántartás adatai alapján a nyilvántartásba bejegyzett adatokról hatósági bizonyítvány kiállítása.
 • Összesen legfeljebb 10 db; 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi/vontató/pótkocsi/autóbusz; egy helyen történő tárolása esetén az ingatlan tárolásra
 • való alkalmasságának igazolása.
 • Bejelentés, kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz
 • Kérelem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történt felújítási költség beszámításához
 • Nyilatkozat önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérlet felmondásáról
 • Bejelentés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozásáról (lakás)
 • Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem
 • Behajtási engedély iránti kérelem
 • Gépjármű használatba adásának igazolása (pl. parkolási engedély kiadásához)
 • Önkormányzati tulajdonú bérlakás további albérletbe adása
 • Önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlet
 • Kérelem önkormányzati bérlakás lakbérkedvezményére
 • Önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogviszonyának megszűntetése
 • Részletfizetési kérelem Önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérleti díj-tartozásra
 • Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem önkormányzati tulajdonú ingatlanon végzett építési engedély / bejelentés köteles eljárásban
 • Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem
 • Pályázat másik önkormányzati bérlakásban történő bérleti jogviszony folytatásra
 • Települési támogatás megállapítása iránti kérelem
 • Települési támogatás megállapítása iránti kérelem
 • Települési támogatás megállapítása iránti kérelem
 • Adategyeztetés önkormányzati adóhatósági adatokkal kapcsolatban