DÁTUM2021 Apr
Vasárnap 11

Meghívó Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésére

FaceBook

2019. október 29-án 16 óra 30 perc kezdettel tartja nyílt, alakuló ülését a Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete.

 

Az ülés helye: Községháza (Vértesacsa, Vörösmarty u.2.)

 

Napirendi pontok:

 

1/ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselő- és polgármester-választás eredményéről

Előterjesztő: Kiss Ildikó HVB Elnök

2/ Az önkormányzati képviselők eskütétele

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

3/ A polgármester eskütétele

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

4/ A polgármesteri program ismertetése (szóbeli)

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

5/ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatnak felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

6/ Az alpolgármester megválasztása, eskütétele

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

7/ A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

8/ A Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

9/ Egyéb bejelentések:

    1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
    2. Köztartozás mentesség igazolásához szükséges tájékoztatás megadása
    3. Tájékoztatás az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

10/ Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 6/2012.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

11/ Az Óvoda gyermekétkeztetésre megkötött Szolgáltatási szerződés 1. számú módosítása

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

12/ Döntés a Vértesacsa belterületi 1425/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről szóló 133/2019. (IX.30.) számú határozatának módosításáról

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

13/ Döntés a Vértesacsa belterületi 140 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester

 

Vértesacsa, 2019.október 25.

 

  Kovács Zoltán s.k.

   polgármester