DÁTUM2018 Dec
Szerda 12

Álláshirdetés közművelődési referens munkakör betöltésére

FaceBook

A Vértesacsáért Egyesület a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján pályázatot hirdet Vértesacsán a Művelődési Házban és a Német Nemzetiségi Közösségi Házban közművelődési feladatok ellátására közművelődési referens munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkajogviszony, 3 hónapos próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, egyhavi munkaidőkeretben.

A munkavégzés helye:

 • Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.
 • Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 3.  

A munkakörbe tartozó feladatok: művelődésszervezői feladatok ellátása, pályázatok benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Munkabér és egyéb juttatások: Az munkabér megállapítására és a juttatásokra a Mt. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség
 • középfokú közművelődési szakképesítés, vagy annak két éven belüli megszerzésének vállalása
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • művelődésszervezés (rendezvényszervezés terén szerzett szakmai tapasztalat),
 • pályázatírással/lebonyolítással kapcsolatos tapasztalat   

Elvárt kompetenciák:

 • rugalmasság,
 • kitartás,
 • jó szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló oklevél másolata
 • szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kara Nikoletta nyújt, a 06-20/561-00-23 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:  

 • Postai úton, a pályázatnak az Egyesület címére történő megküldésével (8089 Vértesacsa, Fő u. 54.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Közművelődési referens”.
 • Személyesen: Kara Nikoletta, Fejér megye, 8089 Vértesacsa, Fő u. 54.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 15.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 • www.vertesacsa.hu
 • www.felcsutihivatal.hu
 • A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének és kirendeltségeinek hirdetőtáblája