Vértesacsa Községi Sportegyesület Sportfejlesztési program

Előzmények

Vértesacsa sportszerető lakosai, már az 1930-as években megalakították egyesületüket. Főleg a labdarúgást művelte nagy kedvvel, a helyi lakosokból alakult csapat. Az elődök elbeszéléseiből és saját tapasztalatból is tudjuk, hogy a közel 100 év alatt játszó csapataink a Megyei II. osztályig jutottak el. Kiemelkedő tehetségek azonban időnként fölnőttek a falu ősgyeppel borított pályáján. A legmagasabbra Jasper Ferenc jutott, aki a Győri ETO játékosaként válogatott keret tag volt. Pályafutása végén pedig edzőként, nagy szeretettel adta át tudását, tapasztalatait Vértesacsa fiatal futballistáinak. Az anyagi hátteret, a mindenkori Önkormányzat, a helyi Termelő Szövetkezet, és a falu lakosai biztosították.

Az egyesület újjáalakulása 1984-re datálható. Volt időszak, amikor a Megye II., és III. osztályban egyszerre indított csapatot. A később történt változások (életmódbeli, technikai, gyermek létszám, anyagi lehetőségek csökkenése, stb.) egyre nehezítették a sportélet szervezését, annyira, hogy a falu időnként egy-két évig labdarúgó csapat nélkül maradt. Legutóbb 7 éve kezdte újra a munkát két odaszánt fiatalember, akik az óvodástól-, a felnőtt csapatig irányították a falu fiataljait. Erre az alapra építve.

Jelenleg

is működik a Vértesacsa Községi Sportegyesület 70 igazolt játékossal. Aktív résztvevői vagyunk a Bozsik Programnak, melyben 7-9-11 éves gyerekekkel vagyunk jelen. U20-as és a felnőtt csapatunk, a közelmúltban több átalakuláson ment át, de nagyrészt helyi játékosokkal a Megyei II.o-ban szerepel. Többen igazoltak, székesfehérvári, velencei, felcsúti, budapesti csapatokhoz.

Két női játékosunk is sikerrel igazolt országos bajnokságban játszó csapathoz. Az egyesület célja, hogy minél szélesebb körben vonja be a falu lakosságát sporttal kapcsolatos programjaiba, értelmes és hasznos elfoglaltságot adva az itt élő fiataloknak. Minél szorosabb és gyümölcsözőbb kapcsolat kialakítása Vértesacsa Önkormányzatával, és megvalósítani annak sporttal kapcsolatos közfeladatának rá eső részét.

Számítógép vezérelte világunkban sok és összehangolt munkát igényel a sport vonzóvá tétele a fiatalok számára. Ezért a VKSE szorosan és hatékonyan működik együtt a helyi iskolával, óvodával, és a Vértesacsáért Egyesülettel, rendezvények lebonyolításában, pályázatok írásában és azokon való közös részvételben. A VKSE fontos kapcsolatot ápol a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, melynek szervezésében közösen veszünk részt a német testvértelepülésünk programjain. A külföldi szereplés lehetősége komoly ösztönző erő az edzéslátogatás és a németnyelv tanulása területén is. Vértesacsa lakossága örvendetes módon szaporodik. Egyre több óvodás korú gyermek van, akiknek a szülőkkel együttműködve, igyekszünk kedvet csinálni a mindennapos sportoláshoz, azon belül a labdarúgáshoz. Szép sikert értünk el, hiszen fél év alatt megdupláztuk az igazoltak számát a 7 évesek korcsoportjában. A környező falvakban több helyen egyáltalán nem, vagy csak részben működik sportegyesület.

Megpróbáljuk bevonni munkánkba azokat, akik nem találtak más lehetőséget.

Létesítmények

Vértesacsa egy füves labdarúgó pályával, és egy aszfaltos kézilabda pályával (az iskolaudvaron) rendelkezik, melyek az ÖK tulajdonában vannak.

Az aszfaltos pályát közel 25 éve minősítették életveszélyesnek. Érdemi munka nem végezhető rajta.

A füves pálya nehezen viseli a nagy igénybevételt, mivel a gondozásra alkalmas gépek nem állnak rendelkezésre.

A füves pálya mellett egy harminc éve épült öltöző található, folyamatosan romló állapotban. Nem áll rendelkezésünkre tornaterem, vagy egy rossz időjárási körülmények között is használható műfüves pálya. Ezért ősztől – tavaszig csak ritkán jutunk edzési lehetőséghez.

Anyagi helyzet

Az VKSE működéséhez szükséges anyagiakat, nagyrészt az ÖK biztosítja. Az öltöző, a pályahasználati lehetőséggel, és az időnkénti buszos utazások biztosításával.

Az öltöző fölújítására azonban hosszú ideje nem került sor, és ma már nem biztosít kulturált, európai színvonalú hátteret a sportolók számára. Különösen akkor nem, ha németországi partnertelepülésünk fiataljait hívjuk meg.

Az idei évben a TAO előminősítéses pályázaton kértünk lehetőséget az öltöző teljes fölújítására, 10 millió Ft-os összegben. Sajnos csak a beázó tető, az elhasználódott nyílászárók cseréjére, és egy fűnyíró gép vásárlására kaptunk keretet.

Az igen fontos belső fölújítás elmarad. Az évek során az elhasználódott sportszereket sem tudtuk pótolni. Nincs egységes mezgarnitúra a csapatok számára. A magasabb színvonalú edzések érdekében szükségünk van ehhez megfelelő eszközökre, különböző méretű kapukat, technikai segédeszközöket kell vásárolnunk.

A TAO pályázat 1,4 millió Ft-os összegéből a fent leírtak egy részét végre tudjuk hajtani.

Összefoglalva

a materiális fejlesztéseket végrehajtva megtesszük az első lépést egy megfelelő színvonalú sporttelep, kialakítása felé, melyre már régóta szüksége van Vértesacsának. Reméljük, hogy hamarosan lesz lehetősége ÖK-nak a Puskás Akadémiától kapott műfüves pálya kialakítására is.

Programjaink már most is vonzóak a faluban és a környékben élők számára. A hagyományosan megrendezett „Focimajális”-ra, a „Jasper-kupa”-ra egyre több máskor nem futballozó csapat jelentkezik, és jókedvvel vesz részt. Megyei II. osztályú bajnoki mérkőzéseink is sok falubélinek adnak kellemes vasárnap délutáni szórakozást.

A tervezett fejlesztések biztosítják a továbblépést, hogy a VKSE sport tevékenységébe be tudja vonni azokat is, akiket a rossz körülmények riasztottak el, és magasabb színvonalon tudja szolgálni a sportéletben résztvevőket, maradandó, irányadó értéket adva a fiataloknak.

Vértesacsa, 2014. 04. 24.