Időközi választás - header

Az időközi helyi önkormányzati választás időpontja

2017. június 18. 

Határozatok az egyéni listás képviselő-jelöltek nyilvántartásba vételéről

Közlemény az időközi választási ajánlások számának megállapításáról

A Felcsúti Helyi Választási Iroda Vezetője a 2017. június 18. napjára kiírt időközi polgármester választás és időközi helyi önkormányzati képviselő választásokra tekintettel, Vértesacsa település vonatkozásában a szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában az alábbi közleményt teszi közzé.

Választópolgárok száma: 1462

Ajánlási küszöbszám polgármester választás esetén: 44

Ajánlási küszöbszám egyéni listás választás esetén (képviselők): 15

A 2017. június 18-i időközi polgármester választás és időközi helyi önkormányzati képviselő választásokra tekintettel a polgármester-jelölt, illetőleg a helyi önkormányzati képviselő jelöléséhez legalább a fentebb jelzett küszöbszámokkal megegyező érvényes ajánlás szükséges.

Vértesacsa Község Helyi Választási Bizottsága 2/2017. (III. 13.) határozata "Időközi helyi önkormányzati választás kiírásáról"

Vértesacsa Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 39/2017. (II. 28.) képviselő-testületi határozatát megtárgyalta.

A Képviselő-testület 2017. február 28-án úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 55. §-a alapján megbízatásának lejárata előtt kimondja feloszlatását. Ennek alapján a HVB az időközi választást 2017. június 18. napjára tűzi ki.

A HVB a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklete szerint határozza meg.

Ezen határozat ellen a döntés meghozatalától számított 3 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a HVB-hez (8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.) A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) lehet előterjeszteni a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) részére megcímezve (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.), de a HVB-hez benyújtva.

A jogorvoslatról a TVB dönt, a beérkezéstől számított 3 napon belül. A jogorvoslattal megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja, az elsőfokon eljárt választási bizottságot új eljárásra nem utasíthatja. A fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem az arra jogosultnak nyújtják be, elkésett, nem tartalmazza a fellebbezés kötelező tartalmi elemeit, vagy nem a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz terjesztették elő.

 

2. oldal / 2